|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Защо областната управа на София не изпълнява влезли в сила актове и съдебни решения за демонтиране на МОЧА? ПДФ Е-мейл
Рубрики - Коалиция на гражданите
Написано от Държавна сигурност.com   
Сряда, 13 Септември 2023 18:32

alt

 

Гражданска инициатива за демонтиране на монумента на окупационната червена армия (МОЧА) разпространи съвместна позиция на организацията и Общността на пострадалите от комунистическото насилие, репресии и терор в България и техните наследници, която хвърля светлина върху някои действия на областната управа, които се разминават с обявеното намерение за премахването от центъра на София срамния тотален символ на лъжата. Сайтът desebg.com публикува позицията:

 

Уважаеми съграждани,

Изразили сме, оказваме и ще оказваме пълна подкрепа към всички, които дават своя принос по пътя за демонтиране на монумента на окупационната Червена армия. Един, за съжаление, дълъг процес на израстване на обществото ни.

Заявили сме пълна подкрепа на г-жа Вяра Тодева за декларираното от нея намерение – да приведе в изпълнение решението на СОС – за премахване от центъра на Столицата на монумента на окупационната Червена армия.

Не можем обаче да подминем с мълчание забелязаното от нас неизпълнение на влезли в сила актове и съдебни решения, забавянето на очаквани и дължими действия, което по същество представлява бездействие.

Областният управител на област София заяви и пред нас решителността си и изпълнение на взетите решения от Столичен общински съвет и Министерски съвет, като извърши премахване на монумента от терена – публична общинска собственост. Въпреки така декларирания ангажимент, реалните действия, на които сме свидетели, не ни дават основание да се доверим на казаните думи.

На 09.05.2023 г. сме отправили запитване по ЗДОИ до предходния областен управител с поставени въпроси за предприетите от него действия по изпълнение Решението на СОС, както и по искането на кмета на район „Средец“ – за отписване на обекта от актовите книги за държавна собственост.

Поради това, че не получихме отговор в срок, сме сезирали съда с жалба за мълчаливия отказ, по която АССГ образува административно дело. След избора на нов областен управител – на 13.07.2023 г. поискахме среща, за да получим лично уверения за действията, които има намерение да предприеме. Бяхме уверени за твърда решимост и вече предприети действия за премахване на монумента, което чакахме да започне. Продължаваме да очакваме, заявените и пред нас намерения за действия да бъдат реално реализирани.

На 21.08.2023 г. сме представили на областния управител Позиция с изразена готовност за подкрепа и конкретни предложения, заедно със Запитване по ЗДОИ. Отговор получихме на 5.09.2023 г.

В отговора си, въпреки конкретно отправения въпрос за това – какви действия е предприела относно висящото дело № 3208/2023 г. в АССГ – образувано по жалба на предходния областен управител срещу Заповедта на главния архитект на СО, г-жа Тодева е много лаконична, уведомявайки ни само, че предходният областен управител е подал жалбата, като е премълчала факта, че тя е обжалвала решението на съда, с което жалбата е оставена без уважение, а Заповедта потвърдена. Г-жа Тодева само посочва да си направим справка по делото, което обаче не бива предоставено на трети лица, без да притежават пълномощно от страните.

Гражданският ни дълг към обществото и към паметта на жертвите на режима – наложен от Червената армия у нас след 9.9.1944 г., изискват да надигнем глас – да, в действията на областния управител съзираме опасността на реално бездействие! Не сме очаквали да има толкова голямо разминаване между казаното и реално направеното.

Оставаме още по-учудени от отговора на областния управител, представен на обществото на 08.09.2023 г., с който се прави опит за обяснение на ситуацията, който силно се разминава с фактите.

В изявлението си г-жа Тодева твърди, че е подала жалба срещу Решението на съда от 20.07.2023 г., с което е потвърдена Заповедта на Главния архитект на Столична община от 20.03.2023 г., с която е разпоредено премахване на табелата с надписа и ограничаване достъпа до монумента, с мотива, че не е адресат на Заповедта, защото обектът не е бил обявен за частна държавна собственост. Така изложеното твърдение е невярно – жалбата е подадена за първи път 2 дни след като МС е взел решение и е обявил обекта за частна държавна собственост – решението на МС е от 02.08.2023 г.

Действително Жалба е изведена от областния управител и на 21.08.2023 г. Не можем да намерим обосновано обяснение на така предприетите действия от г-жа Тодева.

Да, на 25.08.2023 г., в изпълнение Заповедта на Главния архитект на СО, бе извършено ограждане на монумента, но нито тогава, нито към настоящия момент не бе изпълнено или не бе даден знак, че ще се изпълнява основното дължимо действие – премахването на плочата с надписа.

Да, на 01.09.2023 г. г-жа Тодева е направила волеизявление за отказ от подадените лично от нея жалби. С това – Заповедта за премахване на плочата е влязла в сила и като потвърдена от съда.

Плочата с надписа си стои и към момента! Поради това – на 05.09.2023 г. сме отправили искане до Главния архитект на Столична община да предприеме действия за принудително изпълнение на влезлия в сила акт и плочата да бъде премахната.

За да окажем съдействие за премахването на монумента от общинския терен, на 30.08.2023 г. изпратихме на областния управител наше Становище-Предложение с посочен екип от специалисти, които са заявили готовност да изготвят и изпълнят безвъзмездно плана за премахване от имота, с необходимата експертиза, извършено заснемане и с осигурена от доброволци техника. До момента никой от тях не е потърсен, нито ние сме уведомени на какъв етап реално са заявените за предприети действия, нито е представен проект.

Продължаваме да настояваме дългът на заявените като демократични партии към обществото да бъде изпълнен, като реализират в най-кратък срок премахването на монумента от центъра на гр. София, за което имат пълната ни подкрепа. Но, ние сме длъжни и да не премълчаваме, когато идентифицираме неефективни действия и бездействия.

Съвместно с Общността на пострадалите от комунистическото насилие, репресии и терор в България и техните наследници, призоваваме Областния управител в срок до 17 септември 2023 г. да изпълни влязлата в сила Заповед № САГ23-РА20-21/20.03.2023г. на главния архитект на Столична община, потвърдена с влязло в сила Решение на АССГ, като премахне плочата с надписа от монумента. В противен случай, очакваме многобройните потърпевши от режима да го премахнат собственоръчно.

Настояваме посочените от нас специалисти, притежаващи необходимата експертиза, като гарант за гражданския контрол по изпълнение на дължимото, да бъдат включени в екипа, който разработва проекта за демонтажа и премахване изцяло на монумента от терена.

Заявяваме готовност за реализиране на изпълнението му с дарения на труд и техника. За което в срок до 15.09.2023 г. г-жа Тодева да проведе среща с организациите ни.

Демонтаж на МОЧА!

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов