|
Как преди да рухне комунизмът вдъхна живот на българската мафия ПДФ Е-мейл
Документи - МВР
Написано от Христо Христов   
Вторник, 25 Юни 2013 17:56

alt
Сайтът desebg.com публикува строго секретна аналитична справка относно: Състояние и тенденции на валутно-контрабандните престъпления и организираната престъпност в Народна република България.

Документът е от август 1990 г. и е изготвен от старши разузнавач в Националната служба за защита на конституцията (НСЗК). За кратък период от време това е названието на българското контраразузнаване. НСЗК е правоприемник на Второ главно управление на ДС (контраразузнаването), трансформация, станала през февруари 1990 г. (впоследствие НСЗК е преименувана в Национална служба „Сигурност”, която през 2008 г. е включена в днешната ДАНС).

Строго секретната справка е един от първите документи, в който в прав текст неколкократно е използван израза „мафия” при анализа на застрашителното нарастване на организирана престъпност и проникването на корупцията в държавната власт.

Интересно е, че в анализа е изложена и статистика за контрабандата и валутни престъпления още от края на 60-те години в НРБ (факти, които категорично опровергават пропагандното твърдение, че по време на комунизма нямало престъпност).

В документа е изказано предупреждение, че симбиозата между лицата, осъществяващи валутно-контрабандна дейност и организираната престъпност може да постави българския пазар под контрола на „престъпни елементи”, а от друга „да предизвика включването на организираната престъпност в международния трафик на наркотици”.

Отбелязан е скокът на валутните престъпленията, незаконната търговия и контрабанда от 1987 г. насетне. Подробно е коментирано и състоянието на контрабанда на наркотици в България от 1988 г.

В анализа е отделено място на незаконния трансфер на валута в големи размери, на контрабандата на злато и златни изделия и на стоковата контрабанда, извършвани преди всичко от ирански граждани. „Изброените по-горе престъпни дейности, извършвани от чужди граждани на територията на НРБ не биха могли да се осъществят без прякото участие на българския престъпен свят или българската мафия”, се посочва в документа.

„Организираната престъпност се заражда в едно общество само тогава, когато нейната дейност големи, свръх печалби, т.е. тя трябва да има своя свободна „екологична ниша” в икономиката на дадена страна”, се подчертава в аналитичната справка.

Според данните на българското контраразузнаване наличието на големи парични средства не пречи на мафията да купува и да дава подкупи на служители от администрацията. Описани са и конкретни примери, характери за началото на 90-те години.

„По получени оперативни данни „мафията” внимателно наблюдава служителите от местните органи на МВР, прокуратурата, съда и други органи на държавната власт, изучава техните слабости – алкохол, жени, комар и др. и при случаи „помага”, като съответно иска след това „услуга” за „услуга”, а в някои случаи направо шантажира, като иска закрила или информация”, се отбелязва в документа.

Още преди 1990 г., според строго секретната справка се забелязва стремеж от страна на мафията в „изпиране” на незаконно придобитите средства. Цитирани са и конкретни случаи.

В края на документа са посочени и проблемите, свързани с организираната престъпност и наркотрафика в България. На първо място е поставено подценяването на социално-икономическите фактори, създаващи условия за наличие на организирана престъпност в страната.

В анализа обаче не е коментиран фактът, че още от 60-те години ЦК на БКП е сезиран от Държвана сигурност за контрабандата, която извършват държавни търговски обединения и че с решение на комунистическото правителство контрабандата още тогава е поставена под парнийно-държавна опека, а контрабандните канали или скритият транзит, както комунистите наричат контрабандата, се изграждат, контролират и проследяват от структури на самата ДС. Голяма част от участниците в т. нар. скрит транзит, включително и чужди граждани, пък са вербувани като агенти от Държвана сигурност.


Документът е включен в сборника на комисията по досиетата „ДС и краят на тоталитаризма”, 2011 г.

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов