|
При колективизацията: ДС нарежда колко селяни да бъдат арестувани за назидание и съдени, съгласувано с БКП ПДФ Е-мейл
Документи - МВР
Написано от Христо Христов   
Петък, 26 Август 2016 11:08

alt

По време на насилствената колективизация в НРБ Държавна сигурност се е разпореждала как да се постъпи със селяните, които не са изпълнявали нормите, наложени от комунистическия режим.

Това разкриват архивни документи на ДС, два от които desebg.com публикува онлайн.

Така например в района на Кулско през 1950 г. са извършени масови арести на селски стопани, които не са изпълнили нормите за принудителните държавни доставки, а други не са изпълнили плана за есенна сеитба.

Същата година там се стига до селски бунтове, които управлението на БКП, потушава със сила.

Общият им брой на задържаните в Кулско през октомври 1950 г. селяни е 70 души – 10 за неизпълнение на държавни доставки, а останалите 60 за неизпълнение на посевния план.

След ареста им следва следното указание до околийския началник на Кула от окръжния началник на ДС:

„От тях [задържаните] да се да се подберат 15-20 човека най-много и то най-злостните, на които да се оформят актове и да се предадат на съд за съдене”.

Подборът на определените за назидание селски стопани е трябвало да се определи от селата, в които изоставането от плана е било най-високо.

Окръжният началник на ДС е смъмрил подчинените си в Кула за масовите арести с  мотива, че те са неправилни.

По думите му то „няма да даде добър политически ефект, а още по-лош ще се получи, ако се съдят”. Указанията е със всеки от задържаните да се говори поотделно и те са обещаят да изпълнят плана и да подпишат декларация.

Подчертано е, че подбирането на лицата, които ще се предадат на съд да се съгласува с окръжния комитет на БКП.

Самото указание на окръжния началник на ДС е съгласувано със секретаря на окръжния комитет на компартията във Видин.

Документите са включени в разширения електронен вариант на сборника „Държавна сигурност и колективизацията 1944-1959” на Комисията по досиетата, 2015 г.


alt

alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов