|
„Народната власт” признава: Има съществени недостатъци в работата на МВР, прокуратурата и съда ПДФ Е-мейл
Документи - МВР
Написано от Христо Христов   
Четвъртък, 01 Септември 2016 08:41

alt
Забавяне на преписките и делата, незадоволително качество на предварителното производство и съдебните актове, неоправдано отлагане на делата, слаба активност на съдии и прокурори за фактическото изясняване на делата, предаване на съд без достатъчно доказателства са само част от съществените недостатъци на правораздавателната система, констатирани от комунистическата власт, 11 години след Деветосептемврийския преврат.

Признанията за слабостите са изложени в писмо/окръжно на МВР, прокуратурата и Министерството на правосъдието до окръжните съдилища в страната, народните съдилища, окръжните и околийските прокуратури и окръжните началници на МВР през 1955 г., което desebg.com публикува онлайн.

Документът е подписан от тогавашния министър на вътрешните работи ген. Георги Цанков, министъра на правосъдието Ради Найденов и главния прокурор Йордан Чобанов.

В него са дадени подробни указания за подобряването на работата на правораздавателната система, както и на следствените органи.

На първо място е наредено да се проведат съвместни заседания между ръководствата на съда, прокуратурата, органите на МВР и адвокатурата за обсъждане и анализиране на борбата срещу престъпността и закононарушенията.

На тези съвещания са поканени да участват и ръководствата на държавните предприятия, ведомства, ТКЗС, ДЗС и др., където са констатирани престъпления.

Набелязано е засилване на разяснителната работа сред трудещите се за спазване на „социалистическата собственост”, като се включат съдиите, прокурорите, арбитрите, юрисконсултите и адвокатите.

„Разяснителната дейност да се провежда съгласувано с партийните комитети”, е друго указание в окръжното.

„Да се засили работата по идейно-политическата и професионалната квалификация на съдии, прокурори, следствени работници от МВР и адвокати”, е посочено в документа.

На всички тях са спуснати точни указания и инструкции как да действат по време на следствието, предявяването на обвинения, а на служителите от народната милиция по издирването и принудителното довеждане в съда на подсъдими, свидетели и вещи лица.

Документът е включен в сборника „Държавна сигурност и юриспруденцията 1944-1975” на Комисията по досиетата, 2015 г.

 

alt

alt

alt

alt

alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов