|
Защо комунистическият режим се е страхувал от влиянието на Запада върху младите хора ПДФ Е-мейл
Документи - МВР
Написано от Христо Христов   
Петък, 23 Април 2021 20:26

alt

 

Тоталитарният комунистически режим е изпитвал сериозни опасения и страх от влиянието на Запада върху младите поколения в НРБ, а репресивният му апарат е отделял специално внимание и ресурс за ограничаването му.

Това разкриват множество документи на Държавна сигурност, един от които desebg.com публикува онлайн.

Той представлява строго секретна лекция на тема „Идеологическата диверсия на противника, насочена срещу интелигенцията и младежта в Народна република България.

Тя е от 1976 г. и е на Шесто управление на ДС за борба срещу идеологическата диверсия.

Според документа Западът се опитвал да формира буржоазен мироглед в тези две групи и за това неговите специални служби провеждали „целенасочени мероприятия“.

Освен това той целял „морално и политическо разложение на младежта“, както и „създаване на антиобществени настроения и национален нихилизъм“.

На следващо място е „печелене на привърженици и почитатели на буржоазния строй и идеология, начин на живот, морал“.

В лекцията е подчертано влиянието на интелигенцията върху хората и как комунистическият режим греда на нея като на средство за строителството на социализма.

Дадени са и конкретни примери за реакция на интелигенцията срещу някои решения на компартията.

В документа е посочено, че Западът гледа на младежта като на „най-подходящ обект за подривна дейност“.

Целта била да се порази „съзнанието на младежката психика, за откъсване на техните мисли и чувства, за разпалване на ниски страсти и насаждане на мироглед, присъщ на буржоазната младеж“.

Посочени са и по-характерни прояви: увлечение към западния начин на живот; идейна безпътица, аполитичност, нравствена и естетическа поквара; подготовка и опити за бягства зад граница; анонимна дейност; криминални и стопански престъпления.

Една от най-тревожните тенденции, които ДС отчита, е бягствата зад граница на младите хора.

Документът е включен в сборника „Държавна сигурност и образованието 1944-1989”, издание на Комисия по досиетата, 2011 г.


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов