|
Държавна сигурност: Опазването на границата е слабо ПДФ Е-мейл
Документи - МВР
Написано от Христо Христов   
Вторник, 15 Ноември 2022 20:44

alt

 

В началото на 50-те години на ХХ век Гранични войски са понесли куп критики за слабото опазване на границата, както и за многобройните проблеми, съпътстващи този процес.

Това разкрива документ от архивите на Държавна сигурност, който desebg.com публикува онлайн.

Той представлява лично строго поверителен доклад относно: Причините за слабото опазване на границата и предложение за подобряване на същото.

Документът е от 1951 г. и е адресиран до министъра на вътрешните работи.

В него са отправени остри критики към ръководството на Управление „Гранични войски“ (УГВ) за многобройните слабости по и се призовава за „решителни мерки“ за подобряване на положението.

Посочено е, че щабът и отделите на УГВ „не са станали действителни органи на управление и ръководство на войските“.

Констатирана е сериозна липса на координация и адекватно ръководство, поради което „щабът вместо да управлява и ръководи охраната на границата, се задоволява да регистрира събитията и се влачи в опашката им“.

Отправена е и критика за рядкото посещение на границата от страна на ръководните офицери в щаба на управлението.

Липсвало е и взискателност и контрол по изпълнението на заповедите. На станалите инциденти на границата не се е реагирало веднага и адекватно.

На критики е подложена и работата на политическия отдел към УГВ и липса на реакция към „проявите на страх и бездействие от страна на личния състав пред лицето на врага“. Подчертана е и слабата възпитателна работа.

Отбелязана е и липсата на оперативно взаимодействие и общ оперативен план.

Документът е включен в сборника „Държавна сигурност и гранични войски”, издание на Комисията по досиетата, 2014 г.

 


alt

alt

alt

alt

alt

altalt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов