|
Дори ДС и милицията са били безпомощни срещу разхищенията и безстопанствеността в икономиката при соца ПДФ Е-мейл
Документи - МВР
Написано от Христо Христов   
Петък, 07 Юни 2024 16:30

alt

 

Дори Държавна сигурност и народната милиция по време на тоталитарното управление на БКП са били безсилни да се справят с разхищенията и безстопанствеността в „народното стопанство“.

Това разкрива документ от архивите на ДС, който desebg.com публикува онлайн.

Той представлява строго секретно Предложение относно: Подобряване работата на МВР по обслужване икономиката и реализиране на икономии в поделенията на Софийско градско управление.

Документът е от 1974 г. и разкрива пергаментните проблеми с едни от най-характерните черти на икономиката по време на комунистическия режим – безстопанствеността и разхищенията.

Те са породени от факта, че собствеността на предприятията е държавна, но грижите за икономическите субекти в повечето случаи са се сблъсквалия с безхаберие, незаинтересованост и не на последно място с некадърно управление.

Поради тази причина на структури във Второ главно управление на Държавна сигурност, както и по линия на народната милиция е поверено т. нар. обслужване на икономиката с цел да предотвратяват и ограничат загубите в „народното стопанство“ и негативните тенденции в него.

В документа се предлага в по-големите предприятия да бъдат изградени специални комисии на обществени начала, в които да влизат представители на партията, стопанските и административните ръководства за подобряване на профилактичната работа, свързана с „повишаване бдителността на трудовите колективи за предотвратяване на аварии, пожари и засилване на физическата охрана на обектите“.

Софийско градско управление (СГУ) на МВР-ДС е задължено да определи „най-уязвимите сектори и отрасли в народното стопанство в обслужваните обекти, където стопанската престъпност е най-активна и се нанасят най-големи щети“.

На СГУ е възложено и да засили „борбата срещу безстопанствеността и разхищенията в обслужваните стопански обекти“.

Набелязано е подобряване на агентурно-оперативната работа по сигнали за „нереални разходни норми на материали и труд, недоставяне и отчитане на непроизведена продукция“.

Заедно с Комитета по качеството и стандартизация СГУ е трябвало да извършва мероприятия за разкриване на причините и недопускане на голям брак в производството.

Отделно в самото СГУ са набелязани мерки за икономии в строителството, използването на електроенергия, използването на вещи лица и фонд „Работна заплата“.

Документът е включен в сборника „Държавна сигурност и българската икономика 1944-1991“, част 2, издание на Комисията по досиетата, 2018 г.


alt

alt

alt

alt

alt

alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов