|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Резидент ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - Агентурен апарат
Написано от Христо Христов   
Събота, 22 Януари 2011 00:19

Резидентът е друга основна категория секретен сътрудник на Държавна сигурност. В строго секретна „Инструкция по придобиване, възпитание и ръководство на агентурата на органите на Държавна сигурност” от 1950 г. той е определен така:

„Резидентът е квалифициран и надежден секретен сътрудник на органите на Държавна сигурност, който по задачи, възложени му от оперативните работници ръководи, възпитава, инструктира прикрепените към него информатори от 5 до 15 души. Резидентът е най-близък помощник на оперативния работник. Поради това, както той, така и оперативният работник трябва да бъде безпределно предан на комунистическата партия и народната власт, да притежава нужните лични и разузнавателни качества.

Резидентите като правило се вербуват сред надеждните особено проверени членове на БКП, а също така и на ДНСМ (Димитровска народна социалистическа младеж). В изключителни случаи се разрешава използването като резиденти и на безпартийни граждани сред преданите на народната власт и добре проявилите се в практическа работа с наши органи информатори." .

 

В строго секретна заповед на министъра на вътрешните работи за агентурния апарат на ДС от 1956 г. за същата категория секретен сътрудник е посочено:

„Резидентът е лице, привлечено към секретно сътрудничество от органите на ДС, за да им оказва помощ при ръководството и възпитанието на предадените му агенти. Резидентите трябва да са избират между членовете на БКП и актива на ДНСМ. Само в отделни случаи на безпартийни, напълно предани на комунистическата партия и народната власт, ползващи се с авторитет сред трудещите се и притежаващи положителни лични, разузнавателни и делови качества.

Резидентът заедно с група агенти, предадени му на ръководство, представляват резидентура или резидентурна група. Като правило на резидента се предават такива агенти, които се използват за общо наблюдение на вражески елементи."

В строго секретна от особена важност заповед №І-30 на министъра на вътрешните работи за „Придобиването и използването на секретни сътрудници и доверени лица” от 30 май 1989 г. за резидента е указано:

„Резидентът е високо квалифициран и надежден секретен сътрудник на органите на ДС, чиято основна задача е да ръководи, възпитава и обучава агенти и доверени лица. За резиденти да се вербуват идейно убедени и предани на партията и народната власт лица, предимно членове на БКП, които имат авторитет сред обществото, притежават висока обща култура, политическа и специална подготовка.

За ръководители на резидентурни група могат да се използват и ОРОН (бивши оперативни работници на ДС и Народната милиция, които не се регистрират в 3-ти отдел на ДС (архива). В отделни случаи за резиденти да се прекатегоризират опитни и проверени агенти, вербувани на идейно-политическа основа.”

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов