|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Международният тероризъм в досиетата на Държавна сигурност, документален сборник ПДФ Е-мейл
COMDOS - Изследователска дейност
Написано от Христо Христов   
Събота, 30 Април 2011 16:24

Сайтът Държавна сигурност.com представя изследователската дейност на комисията по досиетата, която й е възложена със Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (чл. 10 от закона).

Като част от тази дейност комисията утвърди издаването на тематични документални сборници.
За периода 2009-2010 г. комисията издаде общо четири сборници.

Те се разпространяват безплатно. Освен хартиени издания, комисията ги предлага и в електронен вариант.

Сайтът Държавна сигурност.com вече представени първите два сборника – „КГБ и ДС – връзки и зависимости” и „Държавна сигурност – структура и основни документи”.

 

Сборникът „Международният тероризъм в досиетата на Държавна сигурност” е третото издание от документалната поредица на Комисията по досиетата.

Вид на изданието: Документален сборник, фототипно издание.
Съдържание:
1.    Въведение от Евтим Костадинов, председател на комисията по досиетата.
2.    Предговор от Татяна Кирякова, Йордан Баев, Костадин Грозев.
3.    Факсимилета на документите.
4.    Справочен апарат.

Изданието съдържа още:

  • Списък на терористичните организации и техните идеолози, лидери, функционери, споменати в публикуваните документи на Държавна сигурност;
  • Хронология на терористичните актове (1969-1991);
  • Кратко описание на публикуваните документи, класифицирани по вида на информациите. . Въведението и списъкът на документите са с превод на английски език.

Отговорен редактор: Евтим Костадинов.

Съставители:
Татяна Кирякова, доц. Йордан Баев, доц. Костадин Грозев.


Брой на публикуваните документи: 98.
Период: 1970-1991 г.
Страници: 547 (от тях 461 са документи).
Година на издаване: 2010 г.

Публикуваните документи тематично са ограничени в рамките на проявленията на международния тероризъм. Представянето на остри мероприятия като убийства, отвличания и саботажи вътрешния тероризъм на територията на НРБ, както и въоръжената, финансова и логистична подкрепа от страна комунистическото управление на различни движения от страни от Третия свят не обект на документалното изследване.

Голямата част от публикуваните документи са на специализираните отдели на Първо главно управление на ДС (разузнаването) и на Второ главно управление на ДС (контраразузнаването).

Те са групирани в литерни дела и обектови разработки по линия „Терор”. В предговора на  сборника съставителите отбелязват, че при реорганизациите на службите голяма част от информационните архиви са унищожени. Направените справки в регистрационните дневници и архивините регистри сочат, че по линия „Терор” в българските национални и регионални контраразузнавателни служби са създадени 153 литерни дела, от тях през 1991-1993 г. с протоколи са унищожени 46 дела за периода 1969-1989 г.

Отделно в архива на контраразузнавателния отдел на разузнаването са запазени други 25 литерни дела, които съдържат както обобщаващи справки, така и разузнавателни доклади и донесения от представителите на разузнаването в чужбина.

Подбраните в сборника документи са обособени в четири взаимно свързани раздели. Първият включва основни инструктивни документи, които дават светлина върху вътрешната организация на службите – създаването на специални отдели през годините и тяхното преструктуриране предвид на новите задачи, свързани с оценките и борбата с международния тероризъм.

Вторият раздел представя оперативно-аналитична информация за повече от 100 международни терористични организации, придобита от българското разузнаване и контраразузнаване или получавана при обмена с КГБ и другите източноевропейски служби.

В третия раздел са включени документи за присъствието и активността на международни терористи на територията на България и предприетите ответни контратерористични действия през последното десетилетие на Студената война.

Четвъртата част проследява международното сътрудничество в борбата с тероризма.

Интересно е, че сборникът предизвика интерес в редица западноевропейски страни, в които различни изследователи на Студената война отбелязаха появата на изданието. Най-голям интерес се породи в Италия, въпреки, че в публикуваните документи темата за атентата срещу папа Йоан Павел ІІ през 1981 г. не е засегната.

В сборника са включени общо 98 документи с обем от 461 страници. Очаква се тази година комисията по досиетата да издаде разширен DVD вариант, в който ще намерят място още близо 400 документи с общ обем над 2500 страници. Сборникът „Международният тероризъм в досиетата на ДС” може да бъде изтеглен в електронен вариант от сайта на комисията по досиетата (http://www.comdos.bg).

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов