|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Изследователска дейност
Държавна сигурност като политическа полиция ПДФ Е-мейл
COMDOS - Изследователска дейност
Написано от Държавна сигурност.com   
Петък, 18 Ноември 2011 16:03

Методите, средствата и сферите от обществото, подложени на преследване по политически причини по време на комунизма са темата на новия сборник „Държавна сигурност – политическа полиция”, издаден тази седмица от  комисията по досиетата.

Сборникът съдържа 61 фототипно отпечатани документи (близо 500 страници) от периода 1945-1985 г., които осветляват структурите в Държавна сигурност, натоварени с преследване по политически причини. Освен известното Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия (1967-1989), изданието осветлява дейността на предшестващите го и далеч по-малко познати ІІІ секретно политическо управление за борба с контрареволюцията (1952-1963), І отдел на дирекция „Държавна сигурност” (1947-1952) и отделение „А” на отдел „Държавна сигурност (1944-1947).

Документите разкриват, че Шесто управление, познато в обществото като политическата полиция по времето на комунистическото управление, има своите корени още в първите години след установяване на комунистическия режим в България през 1944 г.

По това време преследването на политическите противници на БКП е поверено на отделение „А” в отдел „Държавна сигурност”. То води борба срещу т. нар. контрареволюция. Тази борба в началото се изразява в издирването, преследването, арестуването на лица, попадащи под ударите на т. нар. народен съд.

През 1945 г. в отделение „А” се обособяват нови групи за борба срещу троцкисти и анархисти, БЗНС, православно духовенство и организации, определени от правителството на Отечествения фронт като фашистки.

Нови структури промени са извършени през 1947 г., когато отделение „А” е трансформирано в І отдел при дирекция „Държавна сигурност”. Неговата главна задача е преследване и разработване на политическите противници на БКП.

І отдел на ДДС получава следната вътрешна структура:

  - отделение „А” се състои от 7 групи със задача да водят борба с „контрареволюционните елементи” в средите на партиите, влизащи в ОФ (с изключение на БКП), а също така и сред опозиционните партии БЗНС (Никола Петков) и РСДП (о);
-    отделение „Б” с 5 групи, които водят борба срещу разтурените фашистки организации, бивши полицейски служители и царски офицери, троцкисти и анархисти;
-    отделение „В” с 8 групи, които разработват средите на младежта, интелигенцията, духовенството, държавния апарат и др.
-    отделение „Г” за борба с „вражеските елементи” в транспорта и неговото обезпечаване.

В началото на 50-те години в сферата на преследване и разработване по чисто политически причини от І отдел на ДДС попада и т. нар. селячество, както и малцинствата, а така също и католическото духовенство. Обект на І отдел са и авторите и разпространителите на анонимни материали срещу управлението на БКП.

През 1952 г. І отдел на ДДС еволюира в структурно отношение. На негова основа с решение на Секретариата на ЦК на БКП е създадено ІІІ секретно политическо управление. В него са включени съществуващия дотогава ХІІ отдел за борба с бандитизма (горяните) и ХІІІ отдел, обслужващ затворите и лагерите (трудово-възпитателни общежития, ТВО).

През следващите няколко години ІІІ секретно политическо управление на ДС се променя многократно в структурно отношение, но през цялото време в него съществуват подразделения, които пряко се занимават с преследване на различни слоеве от обществото по политически причини.

В сборника са включени материали от почти всички години на периода 1945-1985 г. (документи на Шесто управление след 1985 г. не са включени, тъй като такива не са постъпвали в архива на ДС, а са били унищожени на място след 1989 г.). Целта на съставителите е при подбора да бъдат избрани най-разнообразни документи като справки, отчети, доклади, информации, лични ръкописни указания на министъра на вътрешните работи, ръкописни бележки на негови заместници, сведения, приложения, сводки, карти и агентурни донесение.
Съставители на сборника са зам.-председателят на комисията по досиетата Орхан Исмаилов и изследователите Момчил Методиев и Христо Христов.

Сборникът, който е петото документално издание на комисията по досиетата, се разпространява безплатно и е част от нейната изследователска дейност. Той може да бъде намерен в електронен вариант на страницата на комисията (comdos.bg). Премиерата му се очаква да бъде в началото на декември 2011 г. Предстои издаването разширена версия на сборника на dvd, което ще включва над 300 документа за политическите репресии, извършвани от ДС.

.
 
Архиви за първите години на ДС излязоха и на диск ПДФ Е-мейл
COMDOS - Изследователска дейност
Написано от Христо Христов   
Понеделник, 05 Септември 2011 18:11

Разширената версия на четвъртия документален сборник на комисията по досиетата, посветен на ДС в първите години след 9 септември 1944 г., вече е издадена на електронен вариант.

Дискът „Държавна сигурност и промените в България, септември 1944 г.  – декември 1947 г.” съдържа над 195 архивни документи, разположени на 740 страници.

Хартиеното издание, разположено на 508 страници (от тях 458 с документи), съдържаше 131 броя документи и беше издадено в края на 2010 г.

 

Разширеният електронен вариант  (само в pdf-формат) на сборника дава възможност за лесно ползване на всеки един документ от потребителя. Изданието предлага опис на документите на английски език. .
продължава>
 
Държавна сигурност и промените в България септември 1944 – декември 1947 г., документален сборник ПДФ Е-мейл
COMDOS - Изследователска дейност
Написано от Христо Христов   
Неделя, 10 Юли 2011 17:50

Сайтът Държавна сигурност.com представя изследователската дейност на комисията по досиетата, която й е възложена със Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (чл. 10 от закона).

Като част от тази дейност комисията утвърди издаването на тематични документални сборници. За периода 2009-2010 г. комисията издаде общо четири сборници.

Те се разпространяват безплатно. Освен хартиени издания, комисията подготвя и издава същите в допълнен електронен вариант.

Представените дотук сборници са:
„КГБ и ДС – връзки и зависимости”;
„Държавна сигурност – структура и основни документи”;
„Международният тероризъм в досиетата на Държавна сигурност”.

„Държавна сигурност и промените в България септември 1944 – декември 1947 г.” е четвъртото издание от документалната поредица на комисията по досиетата.

Вид на изданието: Документален сборник, фототипно издание. .

продължава>
 
Международният тероризъм в досиетата на Държавна сигурност, документален сборник ПДФ Е-мейл
COMDOS - Изследователска дейност
Написано от Христо Христов   
Събота, 30 Април 2011 16:24

Сайтът Държавна сигурност.com представя изследователската дейност на комисията по досиетата, която й е възложена със Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (чл. 10 от закона).

Като част от тази дейност комисията утвърди издаването на тематични документални сборници.
За периода 2009-2010 г. комисията издаде общо четири сборници.

Те се разпространяват безплатно. Освен хартиени издания, комисията ги предлага и в електронен вариант.

Сайтът Държавна сигурност.com вече представени първите два сборника – „КГБ и ДС – връзки и зависимости” и „Държавна сигурност – структура и основни документи”.

 

Сборникът „Международният тероризъм в досиетата на Държавна сигурност” е третото издание от документалната поредица на Комисията по досиетата.

Вид на изданието: Документален сборник, фототипно издание.
Съдържание:
1.    Въведение от Евтим Костадинов, председател на комисията по досиетата.
2.    Предговор от Татяна Кирякова, Йордан Баев, Костадин Грозев.
3.    Факсимилета на документите.
4.    Справочен апарат.

Изданието съдържа още:

  • Списък на терористичните организации и техните идеолози, лидери, функционери, споменати в публикуваните документи на Държавна сигурност;
  • Хронология на терористичните актове (1969-1991);
  • Кратко описание на публикуваните документи, класифицирани по вида на информациите. .
продължава>
 
Орхан Исмаилов: Отворихме широко вратата за най-важните документи на ДС ПДФ Е-мейл
COMDOS - Изследователска дейност
Написано от Христо Христов   
Понеделник, 07 Март 2011 16:06

Неотдавна комисията по досиетата издаде DVD с разширен вариант на документалния сборник „Държавна сигурност – структура и основни документи”. Държавна сигурност.com го представи в рубриката „Изследователска дейност”, а сега ви предлага разговор по тази тема с зам.-председателя на комисията по досиетата д-р Орхан Исмаилов, който е ръководител на екипа, работил по сборника и DVD-изданието.


Вече е факт разширената DVD версия на документалния сборник „Държавна сигурност – структура и основни документи”. С какво той се различава от хартиеното издание?

-    Това е второто DVD с документи, които комисията издава на основата на документален сборник. Първото беше на сборника „ДС и КГБ –връзки и зависимости”. Основната разлика между хартиения и електронния вариант на сборника „Държавна сигурност – структура и основни документи” е, че при DVD-то не се ограничаваме в публикуването на издираните и селектирани документи по направленията – структура на ДС, агентурен апарат на ДС и оперативния отчет на ДС. Ако в хартиеното издание на сборника бяха пресети и включени 46 документи, то в DVD-то материалите са 210. Обемът на хартиеното издание е 500 страници, а само документите в електронния вариант са разположени на 2300 страници. Разликата е огромна. DVD-изданието предлага на ползвателите възможността да се запознаят с документите в много по-широк план.

.
продължава>
 
<< Начало < Предишна 21 22 23 Следваща > Край >>

Страница 22 от 23
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов