|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Виж кой представлява България пред света: Защитеното досие на Красимир Тулечки, посланик в Турция ПДФ Е-мейл
ДОСИЕТА - Дипломати
Написано от Христо Христов   
Понеделник, 25 Юли 2011 09:49

Сайтът Държавна сигурност.com продължава поредицата „Виж кой представлява България пред света”.

В нея за първи път се публикуват онлайн досиетата на всички действащи посланици, чиято принадлежност към Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб (РУ-ГЩ) на БНА е установена от комисията по досиетата.

С публикуването на досиетата на посланиците Държавна сигурност.com дава възможност на всеки, който се интересува, да се запознае с автентичните документи.

 

В поредицата досега са публикувани онлайн досиетата на: .

 

Любомир Кючуков, посланик в Лондон; 
Иван Христов, посланик в Мадрид; 
Атанас Младенов, посланика в Рим; 
Любомир Тодоров, посланик в Токио; 
Венцислав Иванов, посланик в Каракас; 
Раковски Лашев, посланик в Скопие; 
Иво Петров, посланик в Берлин, 1 том и 2 том; 
Ганчо Ганев, постоянен представител в ООН, Женева; 
Златин Тръпков, посланик в Хага; 
Станимир Сърбиновски, временно управляващ посолството в Претория; 
Пламен Грозданов, посланик в Москва; 
Тодор Стайков, посланик в Ереван; 
Николай Иванов, посланик в Доха; 
Валентин Радомирски, посланик в Букурещ, 1 том и 2 том; 
Андрей Трънски, посланик в Сараево, 1 том и 2 том; 
Никола Калудов, посланик във Ватикана, 1, 2 и 3 том; 
Иван Петков, временно управляващ  посолството в Пном Пен; 
Андрей Караславов, посланик в Атина, 1, 2 и 3 том; 
Георги Пейчинов, посланик в Пекин, 1 и 2 том.

 

В тази част публикуваме само картони за принадлежност към РУ-ГЩ на Красимир Тулечки (1955), извънреден и пълномощен посланик в Анкара, Турция. Той беше обявен от комисията по досиетата за сътрудник под псевдонима „Мирчев” на РУ-ГЩ от 1985 г.

Красимир Тулечки е завършил Дипломатическа академия в Москва. Работил е в отделите „Съседни страни“ и „Азия и Африка“ (1981–1985) на МВнР. В чужбина е заемал следните постове:

 

  • Трети секретар в посолство в Техеран, Иран (1985–1989);
  • Втори секретар (1991–1993), временно управляващ (2002–2003) посолството на България в Кабул, Афганистан и извънреден и
  • пълномощен посланик там (2003–2007);
  • Временно управляващ посолството в Адис Абеба, Етиопия (1993–1996);
  • Съветник в посолството в Белград, Сърбия (1998–2001);
  • Извънреден и пълномощен посланик в Прищина, Косово (2009–2010).

 

С указ на президента Георги Първанов през септември 2010 г., при правителството на Бойко Борисов, е назначен за посланик в Анкара, Турция.

Досието на Красимир Тулечки обаче не може да се публикува, тъй като се ползва със защитата на чл. 32 от Закона за разкриване на документите и за установяване на принадлежност на български граждани към ДС и РУ-ГЩ на БНА. Съгласно този член „не се оповестяват документи, чието разкриване или публично оповестяване би увредило интересите на България в международните отношения или би създало сериозна опасност за живота на дадено лице”.

Според закона, за да не бъде оповестен даден документ (или досие) съответната служба за сигурност внася мотивирано предложение в комисията. Тя се произнася по него с решение, което е окончателно и не подлежи на обжалване. Документите в тези случаи се регистрират в отделен архивен фонд в Централизирания архив, който е на пряко разпореждане на председателя на комисията по досиетата.

В случая с досието на Красимир Тулечки такъв доклад е внесла служба „Военна информация” (военното разузнаване) и той е приет от комисията по досиетата.

В информацията, разгласена с решението за дипломатите от комисията още през декември 2010 г. за агентурното минало на Тулечки, е посочено, че документите, на чиято основа е огласен са: саморъчно подписана декларация за сътрудничество; разходни документи от ръководил го щатен служител; картони, регистрационен дневник, както и самото досие – дело №19469.

От един от публикуваните картони е видно, че Тулечки е вербуван от полк. Тошев от РУ-ГЩ от отдел VІІІ, който според структурата на военното разузнаване отпреди 10 ноември 1989 г. е отдел „Нелегално разузнаване”.

С подобна защита по чл. 32 от закона за досиетата се ползват общо петима действащи посланици, като Красимир Тулечки е първият, за когото сайтът Държавна сигурност.com публикува само картоните от картотеката на РУ-ГЩ. За останалите четирима посланици ще бъдат изложени същите по вид документи.

До момента от публикуваните досиета на действащите посланици в сайта единствено с частична защита по чл. 32 от Закона за разкриване на документите и за установяване на принадлежност на български граждани към ДС и РУ-ГЩ на БНА са някои документи от досието на Георги Пеичинов, посланик в Пекин.

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов