|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Досиетата на председателите на БНБ. Част 3: Любомир Филипов (1996-1997) ПДФ Е-мейл
WHO IS WHO - Други
Написано от Христо Христов   
Вторник, 10 Март 2015 10:59

alt
Сайтът desebg.com продължава с поредицата, в която публикува досиетата на председателите на Българската народна банка. През първите 7 години от прехода след 10 ноември 1989 г. БНБ е ръководена все от сътрудници на бившата Държавна сигурност. След досиетата на председателите на БНБ Иван Драгневски (1989-1991 г.) и проф. Тодор Вълчев (1991-1996) desebg.com публикува досието на Любомир Филипов, председател на БНБ от януари 1996 г. до юни 1997 г.


Произход и образование

 

altЛюбомир Филипов е роден в Берковица през 1945 г. Произхожда от учителско семейство. Баща му е член на БКП от 1928 г., политзатворник и политически емигрант, участник в Септемврийското въстание през 1923 г. След 9 септември 1944 г. работи  държавна и партийна работа. Майка му учителка, член на БКП.

Завършва средно образование в София през 1962 г., а висше в Софийския университет „Климент Охридски“, специалност „Изчислителна математика и програмиране“. Военната си служба отбива през 1967 г. и 1968 г. в ШЗО – Шумен, където получава звание младши лейтенант.

След това постъпва на работа в Държавния комитет за планиране, отдел „Машинно планиране” на Изчислителния център, а от 1970 г. е „главен математик” в лаборатория „Математическо моделиране и прогнозиране на промишлеността” на Научния център към ДКП, където работи до 1976 г.


Специализация във Великобритания – основание за вербовка

През 1972 г. е предложен да замине на специализация за една година в колежа „Свети Антоний” – Оксфорд (Saint Antony College – Oxford). Това е поводът Първо главно управление на ДС да прояви интерес към него.

 

alt

alt

 

„Филипов е много сериозен и скромен човек със солидна подготовка по специалността и висока обща култура. Подходящ е за привличане към сътрудничество с цел решаване на задачи на научно-техническото разузнаване. Филипов е принципен, честен и трудолюбив. Той е много добре подготвен специалист в своята област”, докладва оперативният работник, който осъществява контакт с него през 1972 г.  „Приема с готовност сътрудничеството. Съобщих му, че ДС се е спряла на него, имайки предвид неговата идейна убеденост в правотата на нашите идеи”, докладва още разузнавачът, който се среща с Любомир Филипов.

В плана за подготовка за него е записано: „Агентурно-оперативна обстановка във Великобритания – административно-полицейски режим; граничен и митнически режим; органи за сигурност; методи на работа на КРО; подслушване и наблюдение по месторабота и местоживеене, секретни обиски, проследяване, обработка за измяна на Родината.  Научноизследователска дейност на ВУЗ във Великобритания – състав на изследователските и преподавателските колективи; организация на преподавателска и научно-изследователска дейност и нейното финансиране.

Създаването на полезни връзки, тяхното изучаване и обработка. Изучаването на интересни специалисти и събиране на данни за тях. Политическа ориентировка, партийна принадлежност, характерни черти, интелектуални наклонности, слабости и пороци, проблеми от материален характер, колекционерски наклонности, членове на семейството, приятелски кръгове. Връзки с резидентурата.”

 

alt

alt

 

Осъществени са общо пет срещи с Любомир Филипов като му е поръчано да напише две донесения за сведения за негови колеги. „При работа с него агентът се изяви като дисциплиниран, изпълнителен и точен”, се посочва в един от документите от досието му в ПГУ през1973 г.


Предаване на донесения от Оксфорд

В дейността си като агент „РОВЪР” Любомир Филипов предава няколко донесения по време на своята специализация в Оксфорд. Две от тях засягат колежа, в който специализира. В бележка към делото му е записано мнение на един от оперативните работници, които работят с него: „Според мен изрично е да се очаква някаква особено полезна информация от него. Защо трябва да му губим времето да изучава структури и други неща за университета. Връзки и изучаването им, това е най-важното!”

 

alt

alt

 

„РОВЪР” предава информация са различни преподаватели в колежа, сред които и за жена, професор от Държавния университет в Сантяго. Тя е сестра на тогавашния посланик на Чили в Лондон. Други данни се отнасят за докторант с дисертация в СССР.

Любомир Филипов има шанса да работи директно с програми на ЕИМ – СДС 7600 – една от най-мощните серийни машини в света по това време, собственост на Лондонския университет. Изчислителният център на Оксфордския университет е свързан с нея чрез телетипна връзка (он лайн). Предава донесение и за работата с този компютър.

 

alt

alt

 

В обзорна справка за дейността на „РОВЪР” е посочено, че от него са получени са три справки, които засягат университета и две програми на семинарите, провеждани в колежа. „Справките са написани добросъвестно, но са без оперативна стойност. За наводките по скоро са нужни на отдел 03 и 04 в ПГУ („Западни страни” и „Контраразузнавателен”).

След завръщането на Любомир Филипов делото му е снето през юни 1974 г. в архив поради липса на разузнавателни възможности.


В Българска народна банка

През юли 1976 г. постъпва на работа в БНБ като съветник на председателя. През 1978 г. е назначен за генерален дирек тор на кредитното планиране и член на Управителния съвет на БНБ. В периода 1984–1989 г. е член на Управителния съвет на Международната банка за икономическо сътрудничество (Москва).

От 1989 г., след специализация в Нюйоркската банка на Федералния резерв, е генерален директор на дирекция „Банкови външноикономически отношения“ в БНБ. През 1990–1991 г. е последователно началник на управления „Банкови регулатори и анализи“ и „Левови операции“. От юли 1991 г. е член на УС на БНБ.

През 1994–1996 г. е подуправител, а след това – управител на БНБ. На този пост наследява Тодор Вълчев. Любомир Филипов е начело на БНБ в най-тежкия период от банковата криза в България по време на управлението на БСП чрез самостоятелния й кабинет Виденов.

Тогава голяма част от банките фалират, БНБ е неспособна да се справи с кризата, а влошеното икономическо състояние на България води след себе си хиперинфлация, в резултат на която населението обеднява, а спестяванията му се стопяват. Филипов остава начело на БНБ до лятото на 1997 г., когато в страната е въведен Валутния съвет.


Прокурист на банката на „Мултигруп”

В официалната биография на Любомир Филипов е посочено, че от 1997 г. работи в частна търговска банка. През 1998 г. той обаче е назначен за прокурист в „Кредитна банка”, известна още като банката на „Мултигруп”, която фалира.  В периода 2004-2012 г. е член на УС на Международната банка за икономическо сътрудничество.

Ето и публична длъжност или дейност, която е заемал след промените:
1. Началник на управление в БНБ от 10 ноември 1989 г. до септември 1994 г.; член на Управителния съвет и Пленарния съвет на БНБ (1991-1997).
2. Подуправител на БНБ от 14 септември 1994 г. до 24 януари 1996 г. и управител на БНБ (24 януари 1996 г. – 11 юни 1997 г.).
3. Член на временния Управителен съвет на Варненска търговска банка до 15 ноември 1989 г.
4. Член на Съвета на директорите на Обединена българска банка (декември 1992 г. – юни 1993 г.).
5. Прокурист на Кредитна банка от 13 март 1998 г., придобита през 2002 г. от „Централна кооперативна банка” АД.  

 

Вижте профила на Любомир Филипов в Регистъра на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА (agentibg.com).

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов