|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Промиване на мозъци чрез пропагандата: ДС се учи от ЩАЗИ ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - Източен блок
Написано от Христо Христов   
Събота, 04 Април 2015 10:40

alt

Сайтът desebg.com публикува архивни документи, разкриващи по какъв начин Държавна сигурност е използвала пропагандата за „профилактика” или промиване на мозъци в обществото. Архивите показват, че репресивният апарат на БКП е почерпил опита на „братското” източногерманско Министерство на Държавната сигурност, известно повече под абревиатурата ЩАЗИ.

През 1970 г. специално за изучаване на опита на „братските органи” на ГДР за Източен Берлин заминават офицери от отдел „Профилактика със средствата на пропагандата”, които впоследствие излагат подробен доклад до министъра на вътрешните работи.

В ГДР те са посрещнати от началника на отдела за агитация при Министерството на Държавната сигурност на ГДР. Пред българските представители на ДС е представена историята на източногерманският опит, чието начало е поставено още през 1952 г. със създаването на служба за пропаганда към Секретариата на ЩАЗИ.

През 1954 г. е създаден отдел „Агитация”, чиято задача е да „оказва въздействие на общественото мнение, като използва всички възможни пропагандни средства”. Интересното в случая е, че отделът се ръководи лично от министъра на Държавна сигурност ген. Ерик Милке, като щатът му възлиза на 70 души.

Българската ДС се интересува от това каква е структурата на пропагандния отдел, как осъществява връзка с оперативните поделения, как е организирана работата в поделенията в провинцията и каква е техническата и финансовата база.

Държавна сигурност се интересува още как конкретно се осъществяват задачите и се поддържат връзки с:

  • ежедневния и периодичен печат;
  • радиото и телевизията;
  • издателствата;
  • кинематографията;
  • театрите.

По време на визитата си в Източен Берлин пратениците на българската Държавна сигурност разбират от ЩАЗИ, че пропагандният отдел поддържа тесни връзки с комисиите по агитация и пропаганда на ЦК на Германската единна социалистическа партия, които са главните центрове на цялата идеологическа работа на източногерманският режим.

За разлика от ДС ЩАЗИ използва широко документални материали в печата и телевизията в осъществяване на своята пропагандна дейност, е констатирано в доклада до министъра на вътрешните работи.  

Отделът в ЩАЗИ се занимава и с производството на пропагандни филми. За разлика от ДС, която сключва договори с избрани от нея писатели или сценаристи, ЩАЗИ привлича творци на базата на лични контакти след съгласуване с ръководствата на творческите съюзи. „Творците охотно изпълняват задачи, възложени им от отдела, тъй като след това обикновено получават високи награди и отличия, за което им съдейства ръководството на отдела”, пишат българските оперативни работници в доклада си до министъра на вътрешните работи.

В пропагандния отдел на ЩАЗИ съществува специално отделение „Оперативна агитация”, което се занимава с актуални политически проблеми и осъществява активни контрапропагандни мероприятия. Дейността на това отделение е зашифрована, като се използват други институти и организации, чрез които се осъществяват публикациите.

Към отделът за пропаганда на ЩАЗИ е организирано и отделение за информация и документация, изградена е специализирана библиотека. Друго отделение отговаря за цялата филмова и фотодокументация.

В последния ден от своето пребиваване в ЩАЗИ оперативните работници на ДС са срещнати с Макс Клаузен и съпругата му, които са били радисти на германския журналист Рихард Зорге, действал като съветски агент по време на Втората световна война. Двамата са постоянни сътрудници на отдела за пропаганда към ЩАЗИ и участват в организирани беседи и срещи с „трудещите се”.

Документите са включени в сборника „Държавна сигурност и ЩАЗИ” на Комисията по досиетата, 2014 г.


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов