|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Комисията по досиетата отвори нова читалня ПДФ Е-мейл
COMDOS - Комисията Костадинов
Написано от Христо Христов   
Вторник, 02 Април 2013 18:11

alt
От 1 април 2013 г. в комисията по досиетата функционира нова читалня. Тя разполага с 10 места и е разположена на значително по-голяма площ от досегашната читалня, където може да се настанят най-много 6-7 души едновременно.

Създаването на нова читалня беше анонсирано от председателя на комисията Евтим Костадинов още в началото на втория мандат на независимия държавен орган през лятото на 2012 г. И двете читални се намират в сградата на комисията в центъра на София на ул. "Врабча" 1.

Новата придобивка се помещава на мястото на един от основните отдели, който е изнесен в сградите на Централизирания архив на комисията в Банкя.

Помещението е прясно ремонтирано и оборудвано с нови мебели. Читалнята ще се ползва предимно от изследователи, журналисти, историци.

„С откриването на втора читалня се надяваме, че донякъде ще от удовлетворим нуждите на ползвателите на архивите и предимно на хората, които ги изследват”, заяви Евтим Костадинов пред desebg.com. Той подчерта, че и двете читални са с еднакво предназначение – да обслужват гражданите, които са се обърнали към комисията с желание да ползват архивни документи.

Новата читалня ще даде възможност да се облекчи значително графика за ползване на досегашната читалня. Статистиката на комисията по досиетата показва, че с всяка изминала година от 2007 г. насам интересът към архивите на комунистическите тайни служби се увеличава.

За това как да направите постъпка за ползването на архиви на Държавна сигурност или на разузнавателните органи на БНА посетете интернет страницата на комисията по досиетата или се запознайте с най-често задаваните въпроси от читателите на desebg.com.

 

Коментари 

 
0 #5 svetlan 2013-04-05 15:08
Г-н Христов,благода рим Ви за консултацията,н е смятаме ,че може да има по-професионален отговор от Вашия,благодари м още веднъж.
 
 
0 #4 Христо Христов 2013-04-03 17:11
В конкретният казус лицето, което иска да проучи материалите следва да се обърне към прекия наследник - братът на осъдения и починалия и да получи нотариално заверено съгласие за достъп до архивите материали.

След като човекът е съден за "контрарареволюц ионна дейност", разработката и делото срещу него са водени от структури на ДС. едва тогава идва съдът.

По силата на действащия закон всички съдебни дела, по които са работили комунистическит е тайни служби се предават на комисията по досиетата - тя отговаря за съгранението им и тя осигурява достъпа до тях.

Формата на изучаване на подобни дела е както за всички останали документи на ДС - подава се заявление в комисията по досиетата (заявление за достъп с изследователска цел) и се заравяте в историите.
 
 
0 #3 svetlan 2013-04-03 16:19
Г-н Христов,благода рим Ви за пояснението,нещ ата сега се изясниха,значи не би трябвало да има някакви ограничения.

Ако имате възможност,бихт е ли отговорил на сл.въпрос.Имах близък роднина,който беше съден за "конрареволюцион на дейност". И го осъдиха на затвор. После почина,нямаше съпруга и деца,родителите му са също покойници,има брат,който не проявява интерес към делото. Има ли въобще някой право да поиска му бъдат предоставени документите по делото,или този закон въобще не обхваща съдебната система? Благодарим Ви предварително.

Впрочем,има ли някаква форма за изучаване и запознаване със съдебни дела ,водени по подобни членове-шпионаж,конраре волюцион на дейснот,разпрос транение на вражеска литерартура,ант идържавни и антиобществени прояви...
 
 
0 #2 Христо Христов 2013-04-03 08:13
ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИТЕ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТ Е СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ (от закона за досиетата)
Чл. 31. (1) Всеки има право:
1. на достъп до информацията, събирана за него или за неговите починали съпруг/а или роднини по права линия до втора степен включително в органите по чл. 1;
2. да поиска да бъде извършена проверка за него или за неговите починали съпруг/а или роднини по права линия до втора степен включително за установяване на принадлежност към органите по чл. 1;
3. на достъп до документите на органите по чл. 1 за научноизследова телска, публицистична и проучвателна дейност по реда на Закона за достъп до обществена информация.
(2) Правото по ал. 1 се упражнява чрез подаване на писмено заявление до комисията лично или от нотариално упълномощен представител.
 
 
0 #1 svetlan 2013-04-02 20:59
Г-н Христов,има ли някакви ограничения за ползване на архивите. В смисъл,всеки гражданин ли има право да ползва тази услуга? Благодарим Ви предварително.
 

За да публикувате коментари, трябва да сте логнат в сайта с избраните от вас потребителско име и парола

FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
Програма достъп до информация
Декомунизация
Христо Христов