|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Евтим Костадинов: От Министерския съвет не е искана предварителна проверка за новите зам.-министри, включително и за Божан Стоянов ПДФ Е-мейл
COMDOS - Комисията Костадинов
Написано от Христо Христов   
Събота, 13 Април 2013 13:59

alt

Сайтът desebg.com ви предлага интервю с председателя на комисията по досиетата Евтим Костадинов. Въпросите в него са свързани с разразилия се скандал с принадлежността на зам.-министъра на икономиката, енергетиката и туризма в служебния кабинет Божан Стоянов. Евтим Костадинов разкрива важни подробности, които хвърлят светлина по случая.

 

Г-н Костадинов в сряда (10 април 2013 г.) комисията по досиетата обяви принадлежността на зам.-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Божан Стоянов към Държавна сигурност. Последва обаче реакция от страна на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, че той е проверяван през 2008 г. от комисията и притежава документ, който показва обратното. Вие излязохте след това с уточнение, но бих желал сега да коментирате случая по-обстойно. Защо се е получило разминаване и каква е причината за това?

– Отговорът е прост. Защо се получи така? Защото през 2008 г. не е постъпено коректно от МВР по  нашето запитване за г-н Божан Стоянов. Съвсем откровено споделям, че през 2008 г. г-н Стоянов си е подал заявление до комисията на основание на закона.

 

Прощавайте, но да уточним нещо. Заявлението му е доброволно и не е свързано със заеман от него ръководен държавен пост или с предстоящо към 2008 г. назначаване на такъв пост?

– Точно така. Това е доброволно подадено искане от негова страна като гражданин, имащ това прави. През 2008 г. комисията не разполагаше нито с архивната база, нито място за архивните документи. При тези трудни условия ние работихме, като изпращахме искания до съответните държавни институции, в които се съхраняваха архиви свързани с бившите служби, обект на закона. Това бяха МВР, Националната разузнавателна служба, служба „Военна информация”. Те извършваха проверки в документалните си масиви и ни връщаха официални отговори. Ако за съответното лице се получаваше положителен отговор, ведомствата изпращаха и документите за него.

В случая с Божан Стоянов от изброените институции отговориха, че за него няма документи. На тази основа комисията е отговорила с писмо, в което го е информирала, че за него няма установени материали.

Още в началото на съществуването на комисията, когато архивите и картотеките не бяха при нас и ние не можехме самостоятелно да извършим проверка, преценихме, че има вероятност да се окажем в положение на заблудени по една или друга причина. Затова в писмата, които подписвах, както и при г-н Стоянов, съм посочил, че „към този етап” не сме установили наличие на документи.

 

Това е било един вид застраховане от страна на комисията?

– Да, защото документите не бяха при нас и ние не можехме да се доверим на 100 процента, че другите институции ще изпълняват закона безпристрастно. Случаят с Божан Стоянов потвърждава тези наши съмнения.

 

Какво стана след 2008 г.?

– Вие знаете, че през 2009 г. комисията получи от МВР картотеката и регистрационните дневници. През следващата 2010 г. получихме от министерството и архивните дела и документи. Тогава МВР съвсем коректно създаде необходимата организация за предаването на архива на ДС на комисията. Това не са една или две папки, а над 1 млн. архивни единици. Приемахме ги през цялата година и в края на 2010 г. отчетохме, че архивът от МВР е приет. След това той беше систематизиран.

Дойде 2013 г. и назначаването на служебния кабинет, чийто състав ние в комисията сме задължени от закона да проверим. Задължителната проверка се отнася до всички членове на правителството – от премиера до зам.-министрите, включително и новоназначените, сред които е г-н Божан Стоянов.

 

Каква точно е процедурата за тази задължителна проверка?

– След назначаването на новите зам.-министри и приключването на назначенията в служебния кабинет комисията на основание на закона за досиетата се обърна с писмо до Министерския съвет. По този начин беше официално изискан списъка на състава на Министерския съвет. Той беше придружен с необходимите ни данни за членовете на кабинета, които са ни необходими за извършване на проверката за принадлежност към бившата ДС или разузнавателните служби на БНА. Проверили сме общо 37 души, членове на служебния кабинет – това са министър-председателя, неговите заместници, министрите и зам.-министрите. Резултатът от проверката показа, че само за новия зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма Божан Стоянов има данни за принадлежност. Те бяха обявени в решението ни от 10 април 2013 г.

 

Тук бих желал да изясним един важен момент. При представянето на министрите в служебния кабинет президентът Росен Плевнелиев подчерта, че нито един от тях не е свързан с ДС, т.е. той би следвало да се е възползвал от законното право на предварителна проверка на кандидатите за министерски постове за принадлежност към бившите комунистически служби. Беше ли направена предварителна проверка на кандидатите за министри от страна на държавния глава в комисията?

– Да, преди назначаването на министрите от президенството пристигна писмено искане за предварителна проверка със съответните данни за лицата. Ние сме извършили проверка и сме представили също писмено резултата от нея на президента.

 

Но говорим само за министрите в служебния кабинет, назначаването на които е в правомощиеята на президента. Техните заместници по Конституция се назначават от министър-председателя, нали така?

– Точно така.

 

Премиерът е човекът, който по закона за досиетата има право да поиска предварителна проверка за принадлежност от комисията за номинираните зам.-министри преди тяхното назначаване. Това така ли е?

– Да.

 

Беше ли поискана официална проверка на кандидатите за зам.-министри в служебния кабинет от премиера Марин Райков? Ако не се лъжа те бяха назначени от него на 22 март 2013 г., десетина дни след президентския указ за служебния кабинет и става въпрос за 4-5 души нови зам.-министри, сред които и г-н Божан Стоянов.

– Не, в комисията не е постъпило такова искане.

 

Този въпрос беше важно да бъде изяснен, тъй като на брифинга си по случая с досието Стоянов премиерът Райков заяви, че зам.-министърът е проверен по силата на издадения му документ през 2008 г. Но всъщност се оказва, че предварителна проверка на всички нови зам.-министри изобщо не е правена. И комисията след назначаването на новите зам.-министрите е пристъпила към задължителната проверка на целия кабинет?

– Да, в комисията обсъдихме документите, получени за Божан Стоянов и приехме, че те съответстват на законовите изисквания за обявяване на неговата принадлежност към ДС, което обявихме с нашето решение.

 

Този случай не можеше ли да се избегне ако ръководителите на държавни случаи превърнат в постоянна практика института на предварителната проверка?

– Разбира се. Именно за това законодателят е предвидил предварителната проверка в закона с цел да се избегнат подобни недоразумения или да се спестят неудобни данни за кандидати за властта. Защото за разлика от нашата задължителна проверка при една предварителна проверка данните не се разгласяват от комисията. Те стават достояние само от длъжностното лице, от ръководителя на институцията, която е поискал предварителна проверка за съответни лице или лица. Те само му помагат да прецени дали да назначи дадено лице или назначението му би предизвикало обществено недоверие и съмнение.

 

В началото на мандата през 2007 г. от комисията беше казано, че докато не бъдат поставени под ваш контрол документите и картотеките на комунистическите служби, вие няма да сте сигурни, че давате категорични данни в случаи, когато не е установена принадлежност. Бих желал да разясним на читателите какво точно отговаряте в тези писма?

– Още в началото ние в комисията си дадохме сметка, че не може на 100 процента да сме сигурни в отговорите, които ни връщат службите, тъй като архивите не бяха още при нас и реално не ние извършвахме проверките. Затова в писмата на комисията се използва израза „към този момент” няма данни. В случая с г-н Божан Стоянов не комисията, а МВР носи отговорност за скриването на информация за него през 2008 г. Освен това законодателят е предвидил един текст в закона за досиетата (чл. 28), в който се посочва, че ако комисията открие допълнителни документи е длъжна служебно да се произнесе, особено за лица, за които вече е излязла с решение.

 

Бихте ли посочил други подобни случаи, защото сигурно има хора, които смятат, че вината е в комисията?

– Има няколко такива случаи. През 2010 г. при систематизирането на архива открихме документи, удостоверяващи принадлежност към ДС на Марко Тодоров, бивш министър на науката и образованието през 90-те години. Той не е обявен при нашата проверка на съставите на Министерския съвет през 2007 г., той като тогава пак нямахме достъп до картотеката и архива. През 2010 г. обаче името му беше засечено и тогава го обявихме.

 

Спомням си, че през 2001 г. той дори беше изваден като водач от листа на НДСВ преди парламентарните избори и то само заради неофициалната информация, по слух, че е принадлежал към ДС.

– Вие припомняте важни подробности. Друг случай беше през миналата година, когато от една от картотеките на ДС в провинцията установихме данни за принадлежност на г-н Жеко Стоянов. През есента на 2011 г. той беше кандидат за вицепрезидент от БЗНС, а преди това е бил и народен представител. Но и в двата случая не сме го обявили, защото документите за него не бяха още засечени. Надяваме се, че подобни случаи нямат да бъдат толкова много, но вижте, че казусът Божан Стоянов не е прецедент.

 

Аз си спомням, че при предаването на архива на ДС от МВР тогавашният министър Цветан Цветанов даде като пример за прикриване на подобни факти случая с досието на Алексей Петров. То не е било предадено на комисията от МВР при двамата предишни министри от БСП Румен Петков и Михаил Миков.

– Да, така беше.

 

Когато говорихме за случая с Божан Стоянов, вие използвахте израза, че през 2008 г. МВР не е било коректно в отговора си до комисията. Като правите анализ сега какво точно установихте? Чий подпис стои под този некоректен отговор?

– Отговорът на МВР за Божан Стоянов през 2008 г. е подписан „за министър” от тогавашния зам.-министър на вътрешните работи Румен Андреев.

 

Такава ли е била практиката в МВР за подписването на тези писма, с които са отговаряли на ваши запитвания?

– Министърът решава на кого да делегира права да прави това.

 

Добре, аз обаче не мога да си представя, че някой от служителите от дирекция „Информация и архив” на МВР, които са опитни и професионалисти, да направят такъв пропуск в установяването на документите за Божан Стоянов или на своя глава евентуално да решат да ги прикрият.

– Аз също не мога да си представя това. Ако нещо е трябвало да се прикрие това е решавано от друг човек с по-големи правомощия.

 

Румен Андреев, зам.-министърът, който е подписал писмото, е обявен от комисията в принадлежност към ДС в качеството му на щатен служител в отдел „ДС” на Главно средство управление на МВР. Как гледате на този факт?

– Нашата основна работа в комисията е да установяваме принадлежност. Обществото има право да си прави изводи, анализи и преценка на базата на фактите.

 

А вие бяхте ли потърсен от Божан Стоянов след скандала?

– Той пожела да се запознае с документите и комисията му предостави копие от тях. Не е искал и нямаше желание да се интересува от подробности. Срещата ни беше много кратка.

 

Как приемате изявлението на служебния премиер Марин Райков, който заяви, че въпросът за принадлежността към ДС е част от чалгата на прехода?

– Ако принадлежността съм ДС е чалгата на прехода, аз не знам с какви очи ще погледна нашите партньори от Германия, Чехия, Полша, Унгария от европейската мрежа на институциите натоварени с разкриването на документите на ДС и установяването на нейните сътрудници. Добре е да се знае къде се намират тези страни и как го решават този въпрос. Във всеки случай те не гледат на него като на чалга. Подобно определение е обидно.

 

Бихте ли казал кога комисията ще приеме абсолютно всички документи на бившите комунистически служби, за да се знае, че те са под ваш контрол и подобно случаи с некоректно подадена информация към вас вече не може да се случи?

– Почти сме на финала. Единствено голямо затруднение имаме със служба „Военна информация” (военното разузнаване, б.а.). Там грубо казано сме получили около 35-40 процента от архивните документи. Още не сме получили картотеката и регистрационните дневници, макар да сме ги поискали отдавна. Не съм убеден, че до края на тази година служба „Военна информация” ще се активизира и стриктно ще изпълни задълженията си по закона за досиетата. От 2007 г. водим с тях тази полемика. Затова комисията е принудена да издава документите си в този дух, а именно, че към съответния момент на дадена проверка не са открити документи за даденото лица.

 

И това го правите, защото може да се окаже, че и в тази служба да не са отговаряли коректно ли?

– Виждате в каква ситуация бяхме поставени от МВР сега. Не изключвам това да се повтори. Не бих желал да засегна служба „Военна информация”, но едва когато предадат картотеката, регистрационните дневници и останалите архивни материали, ще разберем дали законът е стриктно следван.

 

Накрая един въпрос, който отново е свързан с предварителната проверка, но този път по отношение за кандидатите за народни представители. Възползваха ли се ръководствата на партиите от тази възможност сега за предстоящите парламентарни избори? И кога да очакваме резултатите от вече задължителна проверка за принадлежност, която комисията трябва да извърши, на регистрираните от районните избирателни комисии кандидати за народни представители?

– Комисията не носи отговорност аза това, че някой, който е имал право не го е използвал. Надявам се комисията да бъде разбрана. За тези избори единствено предварителна проверка по закона за досиетата беше използвана от политическа партия Движение „България на гражданите”. Други политически партии не използваха тази законова възможност предварително да си проверят кандидатите за принадлежност към бившата ДС и разузнавателните служби на БНА. Нашата задължителна проверка на кандидат-депутатите вече е в ход и резултатите от нея ще бъдат обявени публично достатъчно рано преди вота на 12 май 2013 г., за да може обществото да се запознае с тях.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов