|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
40 стъпки за декомунизация и дерусификация на България ПДФ Е-мейл
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ - Лустрация
Написано от Държавна сигурност.com   
Неделя, 31 Юли 2022 18:40

alt

 

Сайтът desebg.com публикува Декларация – призив на Атлантическия съвет към евроатлантическите дясноцентристки и десни партии
Атлантическият съвет на България, разпространена от неправителствената организация на 31 юли 2022 г.


Воден от принципите за почтеност, доверие, предвидимост, последователност и отговорност пред българските граждани,

в изпълнение на мисията си да бъде граждански гарант за необратимостта на политическия избор на страната – членството в НАТО и Европейския съюз,

като отчита преломния исторически момент, в който обединените демократични държави по света предприемат активни действия, за да предотвратят опитите на Руската федерация да наложи в света нов, недемократичен геополитически ред, основаващ се на военната сила, а не на силата на международното право и зачитането на равноправието и взаимната изгода в отношенията между държавите,

като осъзнава високия риск за отклоняване на България от нейния евроатлантически и демократичен път на развитие,

като оценява многогодишните зловредни действия на Руската федерация срещу България, нанесени както пряко, чрез руската агентурна мрежа в страната, така и непряко, чрез налагането на тежки политически и икономически зависимости в областта на външната политика, националната сигурност и отбраната, икономиката, енергетиката, разузнавателните и другите специални служби, както и при други важни елементи от системата за национална сигурност на България,

ПРИЗОВАВА ДЕСНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО СЕ САМООПРЕДЕЛЯТ КАТО ДЕМОКРАТИЧНИ И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ,

да поставят в центъра на своята политическа дейност постигането на следните ЦЕЛИ:

1. Преодоляване на рецидивите на комунизма и посткомунизма.

Това означава довършване на работата, несвършена за 32 години преход към демокрация чрез пълна интелектуална и институционална европеизация на България, която е невъзможна без декомунизация, депутинизация и дерусификация. Това задължително преминава през лустрация на чуждата агентура в службите, армията, образованието, медиите и всички държавни институции.

2. Утвърждаване на евроатлантическото членство чрез реални политики за превръщане на България от бедна, нещастна и окована към комунистическото си минало страна, в богата, успешна и процъфтяваща европейска нация и държава.

Това е възможно само с премахване на възможностите за корупция по високите етажи на властта, чрез създаване на институции, които гарантират върховенството на правото и превръщат корупцията в най-непривлекателната линия на поведение за хората по високите етажи на властта. Да се създадат нови строги и гарантирано приложими закони и норми, заедно с механизмите, които осигуряват тяхното спазване. Да се прекъсне връзката между некомпетентността, корупцията и руските зависимости. Да се премахнат огромните бюрократични ограничения пред бизнеса, труда и капитала.

3. Прекратяване на всички корумпиращи и заробващи зависимости от Руската федерация в националната сигурност и отбраната, в енергийната, икономическата, политическата, образователната и медийната сфери.

Държавата да постави под особено наблюдение и осъществи пряк контрол върху руските представителства и фирми у нас, които представляват заплаха за националната сигурност и независимост на България и носят значителен риск от корупция на политически фактори и висши държавни служители.

4. Решително и безкомпромисно пресичане на хибридната война, която Руската федерация води против България в медиите, киберпространството и чрез своята агентура в политическите партии, държавните институции, в сферите на едрия бизнес в енергетиката и икономиката като цяло, в образованието, културата, спорта.

Пътят за постигането на тази цел минава през създаването на нова държавна институция за противодействие на хибридната война, включваща представители на специалните служби и работеща в тясно взаимодействие със законодателната и съдебната власт.

5. Създаване на реална политическа алтернатива, способна да осъществи политическата промяна, различна от досегашното партийно и политическо строителство.

Пътят за постигането ѝ минава през създаване на нов тип политическо обединение, което да не повтаря грешките от строителството на Съюза на демократичните сили в началото на освобождението на България от догмите и манталитета на азиатския руски комунизъм и съветското иго. Да се търсят и създават не „аналогови“ политици на миналото, а такива, които са способни да изпълняват целите и задачите на необходимата радикална и дълбока промяна в обществото и държавата. Да се отхвърли досегашната балканска практика на политически живот, основан върху лична омраза и партийни вражди. Да се води политика, изграждана върху фундамент от ясни принципи и програмни цели, политика, основана на евроатлантическите ценности на съвременната цивилизация, която да бъде разбираема, предвидима, последователна и приложима в управлението на страната.

Атлантическият съвет на България,

като стъпва върху натрупания си опит и знания, както и върху професионалните анализи, оценки и препоръки на водещи експерти от академичните среди, държавните институции и обществените организации, представени на многобройните дискусионни форуми организирани от АСБ през последните пет години,

Е КАТЕГОРИЧНО УБЕДЕН,

че абсолютно задължително и необходимо условие, за да стане България силна демократична държава, е да бъдат взети и реализирани от политическите партии, независимо дали са в управлението на страната или в опозиция, следните четиридесет критично важни политически решения:

I. ВЪВ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

Укрепване и разширяване на ролята на България в ЕС и НАТО, чрез
Даване на пълна подкрепа за присъединяване на България към еврозоната от 01.01.2024 г. и поставяне на този въпрос като национален приоритет;
Приемане на България в споразумението от Шенген на Европейския съюз, от 01.01.2024 г.;
Активно подпомагане процеса на присъединяването на страните от Западните Балкани към НАТО и ЕС чрез засилено двустранно и многостранно регионално сътрудничество;
Насочване на национални и европейски инвестиции към изграждане на стратегическия Коридор № 8 с магистрала и скоростна жп линия София – Скопие – Дурес;
Активна и последователна работа на държавните институции за развитие на проекта „Три морета“, с цел изграждане на силна линия на сътрудничество в посока север-юг, между държавите от районите на Балтийско, Черно и Адриатическо море;
Полагане на целенасочени усилия България да бъде включена в Програмата за безвизово пътуване до САЩ (Visa Waiver Program – VWP).
На основание чл. 11 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения състава на дипломатическата мисия на Руската федерация в България да бъде сведен до числеността на състава на българската дипломатическа мисия в Руската федерация.
Извънредно атестиране и подбор на всички служители на Министерството на външните работи. Въвеждане на задължително изслушване пред Комисията по външна политика в Народното събрание на Република България на всеки номиниран за посланик и генерален консул и задължително получаване на съгласието на Народното събрание за неговото назначение.
Обявяване за несъвместимо със заемането на държавна или техническа длъжност в сферата на външната политика, отбраната и сигурността, наличието на граждански брак или фактическо съжителство с гражданин на страна с тоталитарно или авторитарно управление.
II. В ПОЛИТИКАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА
Незабавно и ускорено превъоръжаване на Българската армия. Спешно освобождаване от морално и физически остарялото, неефикасно и опасно за експлоатация съветско оръжие и бойна техника. Съвместно със съюзни държави и с максимално използване на агенциите на НАТО, придобиване и поддържане на въоръжение и бойна техника. Всяко нарастване на разходите за отбрана да бъде обвързано с дълбока реформа на министерството на отбраната и въоръжените сили за гарантиране и лична отговорност за успеха в управлението на отбраната, измерван в боеспособността на българските въоръжени сили.
Незабавно и открито предоставяне на оръжие и техника от наличните резерви на Българската армия за защитаващата се от руската агресия Украйна. Търсене на политическа отговорност от лицата и политическите сили, саботиращи политиката на НАТО за оказване на незабавна помощ за героичния украински народ.
Разширено и ускорено включване на България и на Българските въоръжени сили във всички регионални инициативи и структури на НАТО, способстващи за усилване на бойния потенциал на Алианса. Разполагане на сили и средства на НАТО на българска територия за компенсиране на съществуващите дефицити от бойни способности, чрез попълнени, боеспособни и боеготови сухопътна бригада, ескадрила на ВВС, система за противовъздушна и противоракетна отбрана, включително модерни радари, противокорабни брегови ракетни системи и т.н.
Осигуряване на засилено присъствие на сили на НАТО в България – сухопътни, военновъздушни и военноморски, с цел укрепване на националния и съюзния възпиращ и отбранителен потенциал. Трансформация на създаващата се бойна група на Алианса в сухопътна многонационална бригада, с всички необходими елементи за бойно осигуряване и поддръжка. Активно участие на България в изграждането на предното присъствие на НАТО в Югоизточния му фланг.
Извънредно атестиране и подбор на висшия команден състав на Българските въоръжени сили, включително лично и индивидуално представяне пред суверена в лицето на народните представители, в Комисията по отбрана в Народното събрание, за получаване на одобрението на Народното събрание за техните назначения и въвеждане на задължително законово изискване за такава процедура при всички бъдещи назначения и повишения на висшия офицерски състав от Българските въоръжени сили.
Радикална промяна в системите за сигурност в МВР, като всички служители бъдат подложени на извънредно атестиране за честност и професионална етика.
Прочистване на МВР и службите за сигурност от руските зависимости;
Извънредно атестиране и нова прецизна селекция (подбор) на всички висши служители в МВР, ДАНС, ДАР, НСО, както и на всички други специални служби, имащи отговорности и задължения по опазване на националната сигурност на България.
Провеждане на непрекъснат парламентарен контрол над специалните служби и провеждане на периодична проверка за лоялност и атестация на служителите в тези служби чрез явяване пред Народното събрание за отговаряне на въпроси и получаване на одобрение за назначение и/или кариерно израстване.
Изграждане на Граждански бордове, контролиращи законността на действията на МВР и ДАНС и съставени от лица с безупречен граждански авторитет.
III. В ПОЛИТИКАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ
Ревизия на всички договори, сключени с Руската федерация в сферата на енергетиката, включително преразглеждане на условия по договорите за транзит на руски газ през България.
Разкриване и публикуване на загубите за България като следствие от почти пълната руска енергийна зависимост
Премахване на всички изкуствено създадени пречки за разработване и използване на българските газови и петролни находища.
Премахване на мораториума върху проучването на залежите за шистов газ.
Завеждане на дела в Международния арбитражен съд срещу руските енергийни монополисти за пропуснати ползи.
Прекратяване на монополната позиция на „Лукойл“ на пазара на горива в България, чрез създаване на условия за реална конкуренция и стимулиране на вноса и дистрибуцията на петролни продукти с източник на доставка, различен от Руската федерация;
Поставяне на руската фирма „Лукойл Нефтохим Бургас“ (и всеки възможен неин приемник) под силен държавен контрол и наблюдение. Провеждане на цялостна комплексна ревизия за 10 годишен период. При установени щети за бюджета, поради некоректни данъчно-счетоводни практики, търсене на наказателна отговорност за съответните ръководни органи.
Окончателно прекратяване на проекта за изграждане на АЕЦ „Белене“.
Започване на активна работа за разширение на АЕЦ „Козлодуй“ и заместване на руското ядрено гориво с друго, произведено от съюзна държава.
IV. ВЪВ ВЪТРЕШНАТА ПОЛИТИКА
Провеждане на безусловна и пълна дерусификация и декомунизация на страната, включително чрез лустрация.
Отказ от сътрудничество с партии и обществени организации, произлезли или свързани с бившата комунистическа партия и нейните репресивни тайни служби, зависими и обслужващи чужди, антиевропейски, антидемократични и антибългарски политически и икономически интереси.
Увеличаване на контрола при издаването на туристически визи на руски граждани, като особено внимание се обърне на мотивите да посетят страната ни мъже на възраст между 18 и 60 години, годни да боравят с огнестрелно оръжие и взривни материали и преминали военна подготовка;
Проверка от българските специални служби на всички руски граждани, които са собственици на недвижими имоти в България и са получили визи с облекчен режим за влизане в страната, за възможни техни връзки с въоръжените сили и специалните служби на Руската федерация;
Създаване на специализирана база-данни в ДАНС, водеща на отчет всички недвижими имоти на територията на Република България, собственост на Руската федерация и държавите от бившия СССР и на частни лица – граждани на тези държави. В базата данни да бъдат включени и луксозни движими собствености, яхти, самолети и подобни.
Незабавно спиране на излъчванията на територията на България на всички руски телевизионни канали, както и прекратяване или блокиране на дейността на руските дезинформационни интернет сайтове на български език;
Депутинизация на българските медии и социални мрежи;
Активно противодействие на руската подривна хибридна дейност.
V. В ПОЛИТИКАТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
Преглед и коригиране на всички учебници по история, на всички издателства, в които съществуването на България се разглежда изключително от позицията и през призмата на руските и съветски интереси. Включване в учебните програми на основното и средното образование на фактите и обстоятелствата около окупацията на България от Червената армия и произтеклите от това последствия за България – избиване на националния елит, ограбване на стопанския ресурс на България, разбиване на селскостопанския модел, всеобща икономическа разруха.
Промяна на учебните програми по география и български език и литература, като се включат събития и автори, които отразяват истината за развитието на страната и ролята на управляващата комунистическа партия след 09.09.1944 г.
Значително по-широко застъпване на гражданското образование на децата през целия образователен цикъл, за изграждане на осъзнати и активни граждани, разбиращи смисъла и логиката на демокрацията и ролите на институциите в демократичната държава, граждани, способни да устояват на манипулациите на популизма и политическото шарлатанство и неподдаващи се на пропагандата на авторитарни държави и деспотични политически режими.
Създаване на „Дом на паметта“, в който чрез документи и материали от близкото минало да се представи живота в България след 09.09.44 г. и премахване от територията на страната на всички паметници на „работническо-селската червена армия“, по-късно преименувана на съветска армия, окупирала страната ни през септември 1944 г. и поставила на власт престъпната Българска комунистическа партия. Премахване на паметниците на комунистите, извършвали терористични актове срещу България.
VI. В ПОЛИТИКАТА ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО
Извършване на институционална реформа на базата на системата за взаимен контрол и баланс на властите.
Извършване на реформа на съдебната власт, гарантираща нейната независимост, компетентност и отговорност пред обществото.
Приемане на нова Конституция на България, в която наред с другите въпроси, утвърждаващи демократичния и евроатлантически път на развитие на България, премахва прекия избор на президент и го замества с избор от Парламента с мнозинство повече от две трети.
Премахване на института на „служебно правителство“, намаляване правомощията на президента, премиера, главния прокурор, намаляване мандата на главния прокурор от 7 на 5 години, както и на членовете на Конституционния съд от 9 на 5 години.
Ние, членовете на Атлантическия съвет на България,

ПРИЗОВАВАМЕ ДЕСНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ,

да включат в своите програми за действие посочените цели, като ги изпълнят със съдържание чрез предложените решения, независимо дали са в ролята на управляващи или опозиция в Народното събрание. Призоваваме ги да бъдат не на думи, а на дело национално отговорни политици и незабавно да започнат работа по осъществяването на тези цели.

Демократичното евроатлантическо гражданско общество в България дава последен шанс на днешните десни политици в България, като им дава още един кредит на доверие. Провалът на десните и дясно-центристки български партии в този исторически момент никога няма да бъде простен, защото това ще бъде не само провал за тях, но и за България. Този провал неминуемо ще доведе до окончателно унищожаване на надеждите на сегашното поколение за справедлив и достоен живот и ще убие европейското бъдеще на следващите поколения български граждани.

Това не се прощава!

Управителен съвет
на Атлантическия съвет на България

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов