|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Досието на Божан Стоянов онлайн: Вербуван да донася по линия „Младежи” ПДФ Е-мейл
WHO IS WHO - МС
Написано от Христо Христов   
Петък, 12 Април 2013 09:56

alt
Сайтът desebg.com публикува първи онлайн документите от досието на Божан Стоянов, зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма, отговарящ за ресор енергетика, придружени с необходимите разяснения към тях.


Скандалът с досието на Божан Стоянов

Скандалът избухна, след като на 10 април 2013 г. комисията обяви задължителната проверка на членовете на служебния кабинет. Важно е да се отбележи следния факт. В тази проверка влизат не само министър-председателят и министрите, за които президентът Росен Плевнелиев е поискал официално от комисията да им бъде извършена предварителна проверка за принадлежност към ДС още преди издаването на указ за назначаването им, но и зам.-министрите. Последните обаче не се назначават от президентът, а от самия министър-председател (чл. 108, ал. 2 от Конституцията), в случая от служебния премиер Марин Райков. Той е човекът, който ако е пожелал е могъл да поиска предварителна проверка на новите зам.-министри, сред които е и Божан Стоянов, за които е издал съответен документ за назначение на 22 март 2013 г.

Предварителната проверка не е задължителна, но тя може да се използва като законен механизъм за проверка на кандидати за различни постове във властта за връзки с комунистическите тайни служби и при положителни данни въпросните кандидати да не бъдат допускани на ръководни постове. Предварителната проверка е активен инструмент от парламентарните избори през 2001 г. и е оформена легално в действащия от декември 2006 г. закон за досиетата и е придобила публичност в общественото пространство като "тиха лустрация".


Пропуснатата предварителна проверка на зам.-министрите в служебния кабинет

За разлика от президента премиерът Марин Райков не се е обърнал официално към комисията с искане за такава предварителна проверка на новите зам.-министри. Комисията от своя страна е задължена от закона дори и да има такава предварителна проверка, резултатите от която не се обявяват публично, а са достояние само на прекия ръководител,  да извърши цялостна проверка на състава на Министерския съвет, в случая на служебния кабинет.

Резултатите от тази задължителна проверка вече се огласяват публично. След като това беше направено обаче от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма излязоха с официално съобщение, в което беше посочено, че през 2008 г. Божан Стоянов е бил проверен от комисията и е получил документ, от който е видно, че не принадлежи към ДС. Министерството поиска комисията да изясни случая.

Председателят на комисията по досиетата обясни, че през 2008 г. независимият държавен орган не е разполагал лично с картотеките и архивите на ДС. Проверките, включително и тази на Божан Стоянов (по-долу са публикувани документите по случая Стоянов от 2008 г.) са се извършвали на базата на официално запитване до съответните институции, които са отговаряли с писма за всяко конкретно лица. Поради вероятността да не получи коректен отговор комисията се е застраховала и в своите отговори винаги е използвала израза „към настоящия момент”.

През 2010 г. МВР най-сетне предаде картотеката и всички архиви по ДС на комисията, от които при настоящата проверка се оказва, че в тях има данни за съпричастност на Божан Стоянов.


Прикриването на данните за агент „МЛАДЕНОВ” в МВР през 2008 г.

altПрез 2008 г. обаче комисията е получила официално писмо от МВР, подписано от зам.-министъра на вътрешните работи Румен Андреев, че „не са открити документи на Държавна сигурност”. Сайтът desebg.com вчера се свърза с г-н Андреев и той потвърди, че в качеството си на зам.-министър е бил упълномощен от тогавашния министър на вътрешните работи Михаил Миков (БСП) да води кореспонденцията с комисията п въпросите с проверките за принадлежност.

„Подписал съм стотици подобни писма. Технологията е такава, че аз физически не съм извършвал самата проверка. Това са правили колегите от дирекция „Информация и архив” на МВР”, заяви Андреев. Той отбеляза, че към всяка проверка е имало съответен доклад от архива на МВР за извършеното проучване. „Имало е случаи, когато на базата на тези доклади са се пораждали съмнения и съм връщал документите за повторно изясняване. Но случая за който ме питате, очевидно това не е направено”, добави той. Румен Андреев заяви, че не познава лично Божан Стоянов. При всички случаи обаче отговорността за неверния отговор остава в МВР и хората в него към 2008 г.

Самият Румен Андреев (1951) е обявен от комисията по досиетата в принадлежност към Държавна сигурност – щатен служител в отдел „ДС” на Главно следствено управление на МВР от 1977 г. Той беше огласен първо в качеството му на член на Висшия съдебен съвет (два мандата – 1997 и от 2003 г.), а в последствие при проверката на Министерски съвет като зам.-министър на вътрешните работи в кабинета Станишев (БСП). Дългогодишен зам.-директор на Националната следствена служба, където се връща отново през 2009 г. след края на мандата на тройната коалиция.

Важно е да се знае, че през 2008 г. Божан Стоянов е подал заявление в комисията за достъп до евентуални документи за него от ДС, но в качеството си на частно лице. Законът за досиетата не допуска изключение за повторна проверка на лица, които се назначават на ръководни длъжности, и които преди това са поискали доброволна проверка.


Други подобни случаи

Казусът с Божан Стоянов не е прецедент. Първият подобен случай датира още през 2001 г., когато Марко Тодоров, министър на науката и образованието в правителството на Любен Беров и последвалия го служебен кабинет на Ренета Инджова, беше отстранен като водач на една от листи за депутати на НДСВ след появила се неофициална информация, че той е свързан с ДС. Едва през 2010 г. настоящата комисията по досиетата обяви официално агентурната принадлежност на Тодоров като сътрудник на Първо главно управление на ДС.

През 2012 г. комисията потвърди принадлежност към ДС на Жеко Стоянов, който е депутат е проверяван преди това от комисията като народен представител от 38-то Народно събрание и като кандидат за вицепрезидент, издигнат от партия БЗНС на изборите за президент през 2011 г., но тогава данните за него за били отрицателни. Новите доказателства изскочиха, след като комисията прибра картотеката на ДС в Ямбол.

Подобен е и случаят с Кеворк Кеворкян, която през 2008 г. официално бе разкрит като агент „ДИМИТЪР”, но с унищожено досие, сама на основание на данни в регистрационния дневник; картони от картотека и писмо от юли 1990 г. с искане да бъде заличен от всички картотеки и за унищожаване на регистрационната му бланка и материалите на агента. При работата с други две дела обаче комисията в последствие откри общо 5 агентурни сведения на агент „ДИМИТЪР”.


Как Марин Райков чете документите на ДС

altПри изявлението относно казуса служебният премиер Марин Райков си позволи да тълкува документите, свързани с принадлежността на Божан Стоянов към ДС, като си позволи известна интерпретация, която не се покрива с фактите.

„Стана ясно, че в архивния масив и в публично обявените от комисията налични документи за г-н Стоянов няма изрично лично негово съгласие да сътрудничи, нито следа за извършвана каквато и да е дейност от него. Няма и данни за заличаване на документи. Доколкото съм запознат, наличните единствено картон и вписване в регистър попадат в друга хипотеза на същия закон за досиетата”, коментира Райков.

Желанието на служебния премиер да изкара зам.-министъра си т. нар. картотекиран сътрудник, категория която не съществува в действащия закон за досиетата, а се отнася към закона на СДС от 1997 г., когато Райков е зам.-министър на външните работи, е или непознаване на законодателството, или меко казано некоректен прочит на досието на Божан Стоянов.

Подобна трактовка не е аргументирана, тъй като по същата логика нещата могат да бъдат отнесени и към казуса с досието на Георги Първанов – „ГОЦЕ”, където наличните документи са идентични. Най-точно по този въпрос се произнесе Конституционният съд (КС) през 2012 г. по казуса с един друг „син” дипломат – Стоян Сталев.  Неговите адвокати успяха да прокарат през Върховния административен съд искане до КС за обявяване на противоконституционност на ключови текстове от закона за досиета, които са свързани именно с обявяването на сътрудници на комунистическите служби по документи, които не съдържат донесения или лична декларация. С категорично решение с 12 на 0 гласа обаче конституционните съдии отхвърлиха тези доводи. Нещо повече в решението си Конституционният съд за първи път разви и тълкува огромното обществено значение на закона за досиетата и прилагането му (нещо, което е в пълен противовес на твърдението, че досиетата, агентите и ДС са „част от чалгата на прехода”, както обясни служебния премиер).

 

Съдържанието на досието на Божан Стоянов

Умишлено или не обаче в изброяването на наличните документи в досието на Божан Стоянов премиерът Марин Райков не включи предложението и рапорта за вербовка на своя зам.-министър, от които става ясно защо и с каква цел Стоянов е вербуван през 1988 г. Изясняват на каква основа е вербуван – идейно-политическа. В тези материали е направен анализ на личността на Стоянов към 1988 г., мотивите ДС да се насочи към него. Също така от тях става ясно, че той е дал доброволно съгласие за сътрудничество, приел е псевдонима си и още в деня на вербовката е дал сведение за образуването на.

Оперативният работник по ДС в Пето районно управление на МВР през 1988 г. се мотивира с необходимостта от придобиването на агентура поради факта, че в микрорайона, който обслужа живеят „синове и дъщери на бивши царски офицери (БЦО), ликвидирани от народната власт, легионери – връзки на изменници на родината (ИР).  Микрорайонът се посещава също от много граждани на капиталистически и развиващи се страни. Не са малко и лицата от новопроявяващият се контингент, предимно млади хора с неукрепнали политически възгледи”.

От документа става ясно, че именно Божан Стоянов би бил полезен като агент по линия „Младежи”, по която всъщност е привлечен като агент.

ДС установява, че той може да е полезен като агент заради контактите си след младите хора, а също така, че и неговия вход живее обект на дело за оперативно наблюдение (ДОН) „НЕДОВОЛНИК”.

Привличането му към сътрудничество е станало в предварително осигурена стая на столичния  хотел „Сердика”, който е в районна от отдела на ДС в тогавашното Пето районно управление на ДС, на чиято територия по това време е живеел и Божан Стоянов.

 

alt

 

Важен факт е, че вербовката е извършена в присъствието на двама офицери, което се разбира от рапорта за вербовка.
Същият документ изяснява, че Стоянов е изразил съгласие да работи с ОДС (отделение „Държавна сигурност” в районното). Указано му е информацията, която подава да е в писмен вид.

 

Донесение срещу ученици в английската гимназия

Още тогава по време на вербовката Божан Стоянов прави и първото си донесение. В документа е посочено, че той „съобщи информация за създаденото Дружество за защита правата на ученика в английската гимназия”. Той съобщава, че има познати от „средите на художествено-творческата интелигенция”.

Първата задача, която му е поставена е свързана именно с разширяването на информацията за Дружество за защита правата на ученика в английската гимназия, в която е трябвало да установи дали тя има неформални лидери и програма.

Самият Стоянов я е завършил същата 114 английска гимназия. От документа става ясно, че с агент „МЛАДЕНОВ” водещият офицер е имал нова среща още на следващия ден след вербовката (13 юни 1988 г.), но за нея няма повече данни.

По принцип запазените в досието на Божан Стоянов материали са свързани с т- нар. лично дело на агентите. За негово работно дело няма данни. Материалите в папката обаче завършват с интересен документ, от който става ясно, че делото е било разделено през 2008 г. – същата, когато Божанов подава доброволно заявление за проверка в комисията. Разделението на досието му е станало в МВР, което е потвърдено с печат на дирекция „Информация и архив” и подпис на служител. Следва да се знае, че при тайното прочистване на делата на агентите на Държавна сигурност през 1990 г. по време на правителството на Андрей Луканов (БКП/БСП) в строго секретната от особеност важност докладна записка за технологията на прочистването, утвърдена от тогавашния министър на вътрешните работе ген. Атанас Семерджиев (също агент на комунистическите тайни служби) изрично е указано да се унищожават работните дела на агентурата (в тях се съдържат донесенията им) и да се запазят определени документи от личните дела (в тях се съдържат документите за вербовката). В материалите за Божан Стоянов се съдържат именно документи от неговото лично дело.

 

Пътят на Божан Стоянов след промените

За да заеме поста зам.-министър, отговарящ за енергетиката в служебния кабинет, Божан Стоянов се завърна от САЩ, където работи като финансист и консултант. Роден е през 1963 г. Завършил е 114 Английската гимназия в София. След това завършва МЕИ, специалност промишлена топлотехника. Специализирал е бизнес в Будапеща и Питсбърг. Следвал е финанси в бизнесучилището на университета в Пенсилвания, САЩ и завършва като магистър по бизнесадминистрация.

Името на Стоянов стана известно по времето на правителството на НДСВ, когато се появи начело на „Табако кепитал партърнс”, кандидат за „Булгартабак”. Сделката обаче пропадна. Тогава Стоянов минава за приближен на министри в правителството на НДСВ Николай Василев и Милен Велчев.

През 2002 г. премиерът Симеон Сакскобурготски го покани да поеме енергетиката, но той отказа. Дълго време Стоянов е в Ню Йорк като председател на българския уолстрийт клуб.


Публикуваните по-долу документи са общодостъпни след обявяването на принадлежността на Стоянов към ДС от комисията по досиетата (решение №2-166 от 10 април 2013 г.). В тях са заличени личните данни. Заверените копия на документите са получени от независимия държавен орган след подадено заявление от страна на журналиста Христо Христов.

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

 

Коментари 

 
+4 #7 svetlan 2013-04-13 11:16
Понеже "прехода" е планиран и ръководен от българските комунисти,същес твува вариант той да продължи достатъчно дълго,дори колкото самия комунистически режим,а може и вечно.
Затова няма никакви конкретни мерки за декомунизиране, също както нямаше мерки и за дестализнизиран е.
Основния проблем за страната сега са няколко бивши агенти на ДС. Те са обявени като най-голяма пречка за декомунизацията .Както върят нещата,най-добре е тези хора да бъдат обявени за врвгове на "прехода" и да бъдат поставени извън закона. Точно така правеха навремето комунистите-лепват някакъв "етикет" на някого и така го издокарат,че живота му е обречен.
Но както Закона за престъпния характер на комунистическия режим е ялов,така и тези лустрации.
Законът предполага поне да се посочат главните престъпници по време на диктатурата. Обаче какво излиза,за такива се представят най-незначителните звена от цялата репресивна машинерия-агентите. Всички над тях са добри,всички са били кротки агънца,всички са строили "мира и милиционеро-социализма",само агентите са мерзавци и сега четвърт век след падането на режима,все още са пречка за напредъка на страната-този път по пътя на капитализма,но строен от старите ни познати-комунистите. Това се нарича кръговрат на измамата.
 
 
+1 #6 svetlan 2013-04-13 07:35
Нека се обърнем към една от екзотиките на "българския преход".Комунизма имаше начало,дойде и края му,но засега не се очаква "прехода" да свърши скоро. Няма срокове,няма цели,няма отчитане на резултати от това "прехождане".Същото беше и със "десталинизацият а" в България.
Та да си дойдем на думата. Има Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.Това е много похвално,но кои са факторите,които са създали този режим. Той не е паднал от небето,той не е рожба на българския народ и държава.Нека "младите поколения" специално да обърнат внимание на този парадокс. Всяко престъпление,ко ето е обявено за такова от следствените и съдебните органи възбужда следствени действия за издирване и залавяне на извършителите на престъплението. Когато се заловят, те се дават на съда и прокуратурата.Натам нещата са ясни.
Какво "прави" посочения Закон. Нищо,ама съвсем нищо. А един престъпен режим се създава от престъпници,съв сем не отъ пианисти ,или тромпетисти. Обаче отговорните власти в Република България не издирват никакви престъпници.Има престъпен режим,има престъпления,им а жертви,а няма престъпници,или ако случайно има,никой не ги пипа с пръст.
Кои са престъпниците?-те са само два и познати до болка-българските комунистически банди и Съветския Съюз,респективн о неговата армия и служби за сигурност. Накратко казано,това са БКП и СССР.

Но двата фактора са разпрострели своите атрибути на престъплението съвсем необезпокоявани от властите.Навсякъде стърчат паметници,плочи надписи,бюстове ,оръжия на престъпниците и други атрибути на прстъплението.
Какви са действията при осъществяването на "престъпния комунистически режим".Също две:

-обявяването от страна на Съветския Съюз война на Царство България и последвалата окупация на страната и извършване на държавен преврат от резидентите на съветските разузнавателни служби.
-узурпиране на властта изцяло от комунистите и създаването на органите на комунистическат а държава- диктатура.

След това ,престъпния режим започна убийствата и репресиите срещу Българския народ,и приключи в края на 1989г.
Този "престъпен режим" продължи точно 45 години.И не беше посочен и заловен нито един престъпник.Още по-лошо,българскит е комунисти продължават да върщат издевателства към жертвите на това дългоггодишно престъпление-всяка година те организират десетки мероприятия в пропагандиране на комунистическит е престъпления и физическите престъпници,а имено българските комунистически фукционери-терористи,метеж ници,съветски шпиони,генерали ,офицери,учени, министри,"комунистически философи",пропагандисти и всякакви комунистически активисти....Пеят и свирят,крещят и поругават паметта на техните невинни жертви.И няма изгледи за спиране на тези издеватслства.Е,защо беше нужен този Закон и защо не се спазва.
Комунистическия режим бил "престъен",а комунистическат а пропаганда не само че не е такава,ами се развива и днес.
След ВСВойна,в Германия бе издаден такъв закон,но той хем осъди нацисткия режим,хем постави нацистките организации и нацистката пропаганда извън закона. В днешна,полу-комунистическа България,хем има Закон за престъпния характер на комунизма,хем този комунизъм се хвали и проповядва всеки ден. В печата,радиото, телевизията и пр.

И кой е на прицел в момента?-един бивш агент на ДС,който е бил такъв броени месеци.А маститите прстъпници никой не им казва нищо.На тях им издават книгите,спомени те и пр.Нацистката литература бе инкриминирана в целия свят,но комунистическат а се развива,цъфти ли цъфти...И ще продължава да цъфти под закрилата на Закона и "декомунизацията " на България.Егати декомунизацията .
 
 
+2 #5 svetlan 2013-04-12 23:24
Нека да помолим силно зарадваните от публикуването на досието на бивш агент на ДС да се опитат да направят съвсем елементарно сравнение с най-дългогодишния комунистически функционер Гиньо Ганев. Не е известно да е бил член на БКП и съответно на Политбюро и ЦК. Не е известно да е бил и агент на ДС ,или РУ-ГЩ към МНО.
Но кой е служил по-здраво на комунистическия режим,той ,или 25 -годишен младеж. Г-н Ганев има над 45 годишен трудов стаж в интерес на комунистическат а сган,а Г-н Божинов има 45-месечен стаж в помощ на този режим. При това,всеки интересуващ се може да извади безброй дейности и длъжности на Г-н Ганев на различни нива в комунистическат а йерархия. А Г-н Божинов сигурно е написал няколко донесения за своите съученици,състу денти,съквартал ци,или че някой е сменял западна валута пред Кристал. Ако той е бил толкова ценен кадър на ДС и БКП,комунистите нямаше да го оставят така.

При това голям брой от донесенията на агентите бяха обективни и верни,което съвсем не означава,че тази дейност е похвална,но коя дейност по време на комунизма беше похвална,всяка една беше обхваната от ДС.Ако г-н Божинов е дал лъжлива информация,или вярна,която е съсипала жовота на някого,да,той заслужава порицание.Но без "суров материал",не бива нито някой да бъде обвиняван,нито оправдаван.
Понеже комунетата знаят,че нашия народец е примитивен и бездушен,решиха да му пускат периодично по нещо пикантно. Та,затова е тази радост в някои хорица. Ако радващите се на тази информация са сериозни хора,ще кажат:"Добре,виждаме оригинални документи,всичк о е автентично,дейс твително Г-н Божинов е бил агент на ДС към 5-то РУ на МВР в София. Но дайте да видим какво е вършил в качеството си на агент,кой е бил доволен,кой е пострадал аждеба от тази дейност".
 
 
+4 #4 svetlan 2013-04-12 20:15
Факта,че някой е бил служител,или агент на ДС съвсем не го прави некачествен човек. Важното е да се види какво е правил, или не е направил. Не всички членове на НСДАП,КПСС,БКП и др. са били мрусници и престъпници. Имаше много заблудени хора,много неграмотни,мног о примитивни,мног о необразовани,ко ито вярваха в комунизма.Много ставaха агенти само и само дa ги пуснат в чужбина,или на границата с Югославия на съвместните събори. Те ставаха агенти,за да им се даде "открит лист" и да могат да си купят шушкаво яке,дънки,или плочи на Бийтлс.Нещата по време на комунистическия режим не бяха толкова прости.Много хора се приспособяваха към тежките условия,имаха семейства,деца, искаха да осигурят някои неща в живота.Кой е знаел,че комунизма ще свърши. Знаехме само, че един ден живота ще свърши,но не и комунизма,а комунистическит е бандите се бяха приготвили да не изпускат властта.Кой е очаквал през 50,60 и 70-тте години,че комунизма ще падне,и Съветския Съюз ще загине без бой.Врочем,в края на 60-те години Георги Заркин казва в затвора на един от милиционерите,ч е "един ден,когато Съветския Съюз изчезне от картата на света...".Да,но колко са били толкоз интуитивни като него...Кой през 1981 г. например е знаел,че след 8 години комунистите ще се откажат от диктатурата си.
 
 
+4 #3 svetlan 2013-04-12 19:24
И какви са последствията след публикуването на тези документи?-никакви.
Утре ще се публикуват и на някой друг агент. И не забелязвате ли,че почти не се публикува сaмата дейнст на агентите-доклади,донесен ия,дейност,конт акти...
Еди-кой си бил агент-и какво от това. Цялата страна беше просмукана с деесетки хиляди агенти. Нямаше институция,няма ше ресторант,бар,к урорт,бензиност анция,училище,п очивна станция и пр. където комунистите да не бяха завербували техни хора. Тираджии,превод ачи,ексурзоводи ,спасители,мили ционери,спортис ти,треньори,лек ари,масажисти,а двокати,магазин ери,работници ,ватмани,кондук тори и какви ли не,-всичко беше пропито от ДС.Сега е лесно на някои,които са били тогава млади-ей го оня,бил е агент на ДС.И какво от това. Дайте тези,които са поставяли задачите на агентите,те са гудовете,защо тях ги крият.
Същото правеше и комунистическат а сган след Девети-този е фашист,този е дете на кулак,онзи на царски офицер,на терти дядо му бил белогвардеец,ня кой имал вражески възгледи,баша му е беглец,сетсра му е невъзвращенец и какво ли не. Тези ги дайте,на тях им птворете досиетата и служебните характеристики. Онзи убиец(по негови признания),Атан ас Семерджиев унищожи сумс си документи,но все пак има и много запазени.

И основната мурсотия си остана в ПГУ-ДС. Там никой не пипа нищо.Досиета ще има и за няколко петилетки напред,но паметниците на съветските окупатори все още ще осветяват бездушните българи.
 
 
+1 #2 gogcheto 2013-04-12 17:54
Браво, браво и браво!
 
 
+3 #1 isvetlio 2013-04-12 13:10
Браво, г-н Христов, и Благодаря!
 

За да публикувате коментари, трябва да сте логнат в сайта с избраните от вас потребителско име и парола

FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
Програма достъп до информация
Декомунизация
Христо Христов