|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Цели и агентура на Научно-техническото разузнаване ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - ПГУ
Написано от Христо Христов   
Четвъртък, 07 Август 2014 17:33

alt

Сайтът desebg.com публикува строго секретна временна Инструкция за организацията на работа на Научно-техническото разузнаване (НТР) при Първо главно управление (ПГУ) на Държавна сигурност.

Документът е от 1979 г. и дава представа за системата, по която е организирано едно от малко познатите направления в работата на разузнаването при комунизма – добиването на научно-техническа, икономическа и военна информация от Запада, както и кражбата на технически образци за внедряването им в плановата икономика на Народна република България.

Строго секретната инструкция е приета малко преди през 1980 г. НТР да бъде издигнато от висшето ръководство на БКП в самостоятелно Управление (УНТР) в рамките на Първо главно управление на ДС, като това показва значението, което комунистическият режим придава на НТР.

Документът е предложен за приемане от началника на отдел 07 "Научно-техническо разузнаване" в ПГУ (от 1980 г. Управление "Научно-техническо разузнаване", бел. ред.) майор Георги Манчев, впоследствие генерал и зам.-началник на ПГУ. Върху Инструкцията е поставен подписа и на начилника на ПГУ ген. Васил Коцев, а на първата страница документът е порафиран с "Утвърждавам!" от зам.-министъра на вътрешните работи, отговарящ за ПГУ ген. Стоян Савов.

В Инструкцията подробно са описани основните задачи на НТР по придобиването на различни видове секретна научно-техническа информация.

Освен тях НТР работи за придобиването на икономическа информация, „необходима за дългосрочно и перспективно планиране развитието на народното стопанство, както и конкретна информация за икономическото положение, външнотърговска и ценова политика, финансово-валутните и кредитни отношения, финансовата, търговската и производствената интеграция на основните разузнавани страни”.

В Инструкцията са изброени конкретни обекти за проникване от страна на НТР: „водещи фирми, институти и организации в развитите капиталистически страни, които разполагат с най-съвременните технологии и инженерни разработки и където се очакват върхови постижения в областта на науката и техниката в бъдеще”.

Основното средство за постигне на целите за НТР е агентура от средите на изтъкнати учени и специалисти – чужди граждани. В строго секретния документ е подчертано, че тяхното привличане, както и това на доверителните връзки, става на идейна, морално-психологическа и материална основа.

НТР вербува и български граждани – учени и специалисти, заминаващи на работа или специализация на Запад с цел придобиването на разузнавателна научно-техническа информация, както и за изучаването на представляващите интерес за НТР чужди специалисти.

НТР създава свои резидентурни групи към резидентурите на ПГУ в съответните капиталистически страни. Научно-техническото разузнаване работи и на територията на НРБ, където изучава, разработва и вербува агентура из средите на чуждите специалисти и студенти.

Строго секретната Инструкция съдържа и подробна структура на НТР и задачите на отделите му. На НТР е разрешено да организира и т. нар. отраслови резидентури, насочени за работа по съответни отрасли в икономиката.

Документът е включен в разширеното електронно издание на сборника на Комисията по досиетата „Държавна сигурност и научно-техническото разузнаване”, 2013 г.

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt
 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов