|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Неуспешното изграждане на резидентури на Научно-техническото разузнаване в министерствата ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - ПГУ
Написано от Христо Христов   
Четвъртък, 04 Септември 2014 12:34

alt
В началото на 70-те години в Първо главно управление на ДС (ПГУ, разузнаването) е предприето структурно и кадрово разрастване на отдел 07 „Научно-техническото разузнаване” (НТР), което трябва да обезпечи политиката на БКП за „ускорено внедряване на научно-техническите постижения” по пътя на изграждане на „развито социалистическо общество”.

Развитието на разузнаването в икономическо и техническо направление обаче е свързано с различни трудности. Сайтът desebg.com публикува два документа, които илюстрират един от проблемите, а именно изграждането на резидентури в отрасловите министерства през 70-те години на ХХ век.

През 1974 г. ръководство на ПГУ стига до извода, че успешната работа на НТР се обуславя от детайлно познаване на проблематиката на съответните отрасли, които разузнаването трябва да подпомогне с технически образци, информация и формули придобити/откраднати от развитите икономики в световен мащаб.

Това включва познаването на организацията, структурата, кадровия състав, развойната и производствената дейности на ключовите икономически отрасли. За осигуряването на подобни знания НТР предвижда изграждането на сериозен сътруднически апарат на различни нива в отраслите.

За създаването на ефективна агентурна мрежа в НТР предвиждат изграждането на т. нар. отраслови резидентури. Това са агентурно-оперативни структури, чрез които се организира цялата разузнавателна работа в съответния отрасъл.

Изграждането на отраслови резидентури се сблъсква с проблема на кадрите. НТР констатира, че „отделянето на кадри от наличния състав на отдел 07 за окомплектоване на резидентурите в министерствата по същество е невъзможно”. Решението на проблема се предвижда с отпускането на допълнителни щатни бройки на отдела и на второ място с оперативната квалификация на оперативните работници.

В строго секретно предложение относно: Създаване на резидентури на НТР в основните отраслови министерства от 1974 г. е предвидено те са бъдат в следните съществуващи по това време ведомства:

  • Министерство на електрониката и електротехниката;
  • Министерство на машиностроенето и металургията;
  • Министерство на химическата промишленост;
  • Министерство на земеделието и хранителната промишленост.

Предвидено е при изпращане на задгранична работа на оперативни работници от НТР от резидентурите в министерствата, на същите да се провежда секретен стаж в Министерството на външната търговия, което се използва за прикритие на разузнавателната дейност на офицерите от ПГУ.

От друг документ на ПГУ от 1975 г. става ясно, че изграждането на резидентури на НТР в отрасловите министерства се е сблъскало с непреодолими трудности.

Тези проблеми са описани в строго секретна докладна записка до министъра на вътрешните работи лично от началника на ПГУ ген. Васил Коцев.

Поради фактът, че принадлежността към Държавна сигурност на  оперативните работници от НТР в различни министерства не е била известна на ръководствата на ведомствата с цел да не бъдат разконспирирани, тяхното кариерно развитие е следвало други посоки, различни от целите на НТР.

Опитите за влияние върху отделни ръководители за позиционирането на отделни оперативни работници на съответни постове, желани от НТР, е претърпяло провал.

По тази причина началникът на ПГУ е предложил проблемът да бъде разрешен „отгоре” като в Министерския съвет се внесе предложение, с което да се утвърдят длъжности в структурата на посочените по-горе отраслови министерства, включително и Министерството на външната търговия, които да се използват само от НТР.

Върху началната страница на документа е поставена резолюция „Въпросът е решен”, под която се е подписал тогавашният зам.-министър на вътрешните работи ген. Стоян Савов, отговарящ ресорно за ПГУ.

Документите са включени в разширения електронен вариант на сборника „Държавна сигурност и Научно-техническото разузнаване” на Комисията по досиетата, 2013 г.

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов