|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
НТР се сърдило, че не внедряват западните технологии, които то крадяло ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - ПГУ
Написано от Христо Христов   
Неделя, 07 Февруари 2021 17:15

alt

 

Научно-техническото разузнаване (НТР) към Първо главно управление на ДС (разузнаването) се е сърдило и изразило неодобрение на факта, че много от западните технологии, което то придобивало чрез кражби, не са внедрявани от съответните отраслови министерства в НРБ.

Това разкрива документ от архивите на Държавна сигурност, който desebg.com публикува онлайн.

Той представлява строго секретна докладна записка относно: Състоянието по внедряване на научно-техническа документация, предадена от НТР на Министерството на химията и металургията.

Докладната е от декември 1970 г. и е адресирана до тогавашния министър на вътрешните работи Ангел Солаков.

От документа става ясно, че НТР е предало в периода 1967-1970 г. в Министерството на химията и металургията открадната от него от западни развити страни техническа документация за различни производства.

То обаче е имало представата, че доставката на една открадната техническа документация е достатъчно, за да се копира и да започне производство.

Оказало се е обаче, че Министерството на химията и металургията, което е било компетентно по въпросните откраднати технологии за три години не евнедрило нито една от тях.

Това е и поводът Научно-техническото разузнаване да се жалба на министъра. В докладната са изброени конкретните случаи.

В един от тях вместо да започне реализирането на откраднатата технология Министерството на химията предприело действия за закупуване на лицензите на същата технология от носителите ѝ на Запад.

НТР даже изразило опасения, че източниците, чрез които то откраднало технологията, може да бъдат разкрити.

В друг случай открадната технология се отнасяла за производство на етилен. Според НТР тя била предназначена за Химическия комбинат – Бургас, но възникнали съображения за построяването на инсталация, но с друг, по-голям обем.

Друга открадната технология се отнасяла за инсталация за производство на консистентни смазки и рецепти за литиева, калциева и комбинирана грес.

Били направени отити от Държавния химически комбинат „Верила“ и се получила грес с високи качества.

Наредено било да се пристъпи към изграждане на инсталация, но проектантската организация „Химметалургпроект“ започнала да изисква допълнителни данни и сведения за технологията, поради което и тази открадната от НТР придобивка не стигнала до внедряване.

Документът е включен в сборника „Държавна сигурност и научно-техническото разузнаване”, издание на Комисията по досиетата, 2013 г.

 

alt

alt

alt

alt

alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов