|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Още агенти на ДС на ръководни постове в държавни фирми към Министерството на икономиката ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Петък, 26 Февруари 2021 16:53

alt

 

Комисията по досиетата освети още сътрудници на тоталитарните комунистически служби, които са заемали или заемат ръководни постове в дружества с 50 или повече процента държавно участие към Министерството на икономиката.

По закона за досиетата независимият държавен орган, натоварен з разкриването на агентите на ДС или разузнавателните служби на БНА, извършва задължителна проверка на членовете на управителни и надзорни органи на държавни дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала с принципал Министерство на икономиката.

Глобалната проверка се извършва по азбучен ред на имената на проверяваните лица, а поредното решение на Комисията е обхванало 79 лица.

От тях с установена принадлежност са 15 души (решение №2-1928 от 25 февруари 2021 г.). Обявени са данните за 10 лица, тъй като останалите 5 са починали и в тези случаи информацията за тях не е публична.

Разкритите сътрудници са:

  • Богдан Николов Петрунов, член на съвета на директорите в „Унифарм“ ЕАД, гр. София от 17.03.1994 г. до 24.10.1994 г. и от 23.12.1994 г. до 27.11.1995 г.;
  • Богомил Боев Божков, управител на „Универ инвест“ ЕООД, гр. София от 01.11.1993 г. до 09.03.1998 г.;
  • Богомил Боянов Христов, управител на „Факто“ ЕООД, гр. София от 1991 г. до 1994 г.;
  • Бойко Здравков Георгиев, председател на Управителен съвет на „Фармахим холдинг“ ЕАД, гр. София от 07.05.1996 г. до  18.08.1997 г.;
  • Бойчо Русев Ганев, председател на Съвета на директорите на „Фурнир“ ЕАД, гр. София от 28.12.1993 г. до   09.05.1997 г.;
  • Борис Савов Начев, член на Съвета на директорите на печатница „Светлина“ ЕАД, гр. Ямбол от 13.11.1997 г. до 1998 г.;
  • Борис Симеонов Янков, председател на съвета на директорите на „Чавдар“ ЕАД, гр. Ботевград от 13.11.1991 г. до 04.09.1995 г.;
  • Борислав Живков Георгиев, член на Надзорен съвет на „Фармахим холдинг“ ЕАД, гр. София от 07.05.1996 г. до  18.08.1997 г.;
  • Борислав Николаев Николов, член на съвета на директорите на „Винимпекс“ ЕАД, гр. София от 08.08.1996 г. до 12.03.1998 г.;
  • Борислав Руменов Манахилов, член на съвета на директорите на „Винекс-Преслав“ ЕАД, гр. Преслав от 05.10.1998 г. до 04.05.2000 г.

 


alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов