|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Близо 30 сътрудници на комунистическите служби са установени във фирми към Министерството на икономиката ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Сряда, 07 Април 2021 10:55

alt

 

Комисията по досиетата установи близо 30 сътрудници на тоталитарните комунистически служби във фирми с принципал Министерството на икономиката.

По закона за досиетата независимият държавен орган е длъжен да провери за принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА членовете на управителни и надзорни органи на държавни дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала към Министерство на икономиката.

Поредното обявено от Комисията по досиетата решение е част от глобалната проверка на лицата, заемали или заемащи ръководни постове във въпросните дружества.

Новата проверка е обхванала общо 266 души (решение №2-19-39 от 6 април 2021 г.), чиито малки имена започват с буквата Д (глобалната проверка се извършва по азбучен ред на имената).

От тях с принадлежност към ДС или разузнавателните служби на БНА са установени 27 души.

От тях Комисията е обявила данните за 19 лица. Останалите 8 са починали и в тези случаи законът не позволява оповестяване на данните за тях.

Огласените сътрудници са:

 • Данаил Николов Данев, управител на „Химако“ ЕООД, гр. Хасково от 29.03.1993 г. до    1998 г.;
 • Джан Мехмедов Дуралов, изпълнителен директор на дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Дулово-БТ“ АД, гр. Дулово от 16.07.1998 г.     до 18.08.1999 г.;
 • Димитър Вучков Милушев, член на Съвета на директорите на „Асансьоростроене“ ЕАД,  гр. София от 07.11.1991 г. до 1993 г.;
 • Димитър Калистратов Димитров, изпълнителен директор на „Химко“ ЕАД, гр. Враца от 18.01.1994 г.       до 03.02.1995 г.;
 • Димитър Кирилов Тонев, член на Съвета на директорите на дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Кърджали-БТ“ АД, гр. Кърджали от    05.12.1996 г. до    04.08.1997 г.;
 • Димитър Стефанов Николаев, член на временен Управителен съвет на акционерна фирма „Новохим“, гр. София от 21.03.1991 г. до   02.03.1995 г.;
 • Димитър Филев Черников, изпълнителен директор на дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Дулово-БТ“ АД, гр. Дулово от 11.01.1994 г. до  16.07.1998 г.;
 • Димчо Василев Димов, член на Съвета на директорите на „Ферохром“ ЕАД, гр. Казанлък от 25.06.1996 г. до    20.11.1998 г.;
 • Димчо Стойнев Йосифов, член на Съвета на директорите на „Геология и геофизика“ ЕАД, гр. София от 29.09.1995 г. до   22.04.1997 г.;
 • Динко Иванов Овчаров, член на Съвета на директорите на „Филтекс“ ЕАД, гр. Казанлък от 15.01.1996 г. до 25.06.1997 г.;
 • Донка Генчева Стоилова-Кибритева, заместник-председател на Съвета на директорите на „Черноморски солници“ ЕАД, гр. Бургас от 29.11.1995 г. до 11.12.1996 г.;
 • Евтим Костадинов Сапаревски, член на Съвета на директорите на „Пловдив-Юрий Гагарин-БТ“ АД от 14.05.1996 г. до 26.10.1996 г.;
 • Едит Петрова Гетова, председател на Съвета на директорите на „Хемус“ ЕАД, гр. Троян от 11.06.1993 г. до   12.09.1995 г.;
 • Ели Леон Анави, председател на Съвета на директорите на дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Тополовград-БТ“ АД, гр. Тополовград от 22.07.2004 г. до 05.04.2005 г.;
 • Емил Димитров Крепиев, заместник-председател на Съвета на директорите на „Издателско-полиграфически комплекс Родина“ АД, гр. София от 21.08.2000 г. до 18.10.2001 г.;
 • Емил Николаев Макаров, изпълнителен директор на „Фармахим холдинг“ ЕАД, гр. София от 09.11.2001 г. до 2002 г.;
 • Емил Петров Петков, изпълнителен директор на „Центромет“ ЕАД, гр. Враца от 10.06.1993 г. до     1999 г.;
 • Ефтим Алексиев Сансиев, управител на „Балканкар-Импекс“ ООД, гр. София от 1995 г. до 1996 г.;
 • Живко Стоянов Ангелов, член на Съвета на директорите на „Камбана 1899“ ЕАД, гр. Бургас от 02.05.1996 г. до 14.04.1997 г.


alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов