|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Ясни са сътрудниците на ДС сред кметските наместници в областите Стара Загора и Търговище ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Четвъртък, 10 Март 2022 14:56

alt

 

Комисията по досиетата разкри сътрудниците на тоталитарните комунистически служби сред кметските наместници в областите Стара Загора и Търговище.

Проверката в област Стара Загора е обхванала 358 души, които са заемали или заемат тези постове след 10 ноември 1989 г.

От тях Комисията е установила с принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА 5 лица (решение №2-2040 от 9 март 2022 г.).

От тях е обявила данните за едно лице, а останалите 4 са починали и по закона за досиетата в тези случаи информацията не се оповестява публично.

Разкритият сътрудник е:
община Стара Загора

 • Жечо Тонев Жечев, кметски наместник на с. Яворово от 28.10.2019 г.


Проверката в област Търговище

В област Търговище проверката е засегнала 190 души (решение №2-2041 от 9 март 2022 г.). От тях с установена принадлежност към тоталитарните служби са установени 11 лица.

Комисията е разкрила информацията за 9 от тях, а 3-ма са починали. Разкритите сътрудници са:
община Омуртаг

 • Ибрахим Адемов Ахмедов, кметски наместник на с. Рътлина от 01.01.2000 г. до 10.11.2003 г.;
 • Мустафа Алиев Мустафов, кметски наместник на с. Могилец от 01.01.2000 г. до 10.11.2003 г.;
 • Мустафа Ахмедов Мехмедов, кметски наместник на с. Българаново от 01.01.2000 г. до 10.11.2003 г., от 07.11.2011 г. до 05.11.2015 г. и от 01.12.2019 г.

община Попово

 • Павлинка Цонева Димитрова, кметски наместник на с. Горица от 04.12.2001 г. до 06.02.2004 г; кметски наместник на с. Манастирица от м. юни 2010 г. до 01.04.2012 г.

община Търговище

 • Ибрям Ембиев Велиев, кметски наместник на с. Твърдинци от 02.11.1999 г. до 10.11.2003 г.;
 • Исмаил Мустафов Мустафов, кметски наместник на с. Цветница от 02.11.1999 г. до 2015 г. и от 08.11.2019 г.;
 • Исмет Хасанов Алиев, кметски наместник на с. Пролаз от 02.11.1999 г. до 07.11.2011 г.;
 • Хрюстем Мехмедов Хрюстемов, кметски наместник на с. Божурка от 02.11.1999 г. до 10.11.2003 г.


Проверка на нови кадри в НОИ

Комисията по досиетата огласи и допълнителна проверка на Националния осигурителен институт, извършена въз основа на кадровите промени на ръководните кадри в институцията през последните години.

Проверката е обхванала 283 лица (решение №2-2042 от 9 март 2022 г.). От тях с установена принадлежност са двама души. Това са:

 • Назми Фахрединов Адемов, началник на отдел „Обединен осигурителен архив“ – териториално поделение – Силистра от 07.07.2016 г.;
 • Стоилко Милчев Кръстанов, началник на отдел „Управление при кризи, отбранително-мобилизационна подготовка и сигурност“ от 01.12.2016 г.

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов