|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
За първи път: Досието на Ахмед Доган онлайн. Част 9.1: Планът за извеждане на „САВА” в Англия и оперативната му подготовка ПДФ Е-мейл
WHO IS WHO - НС
Написано от Христо Христов   
Вторник, 19 Март 2013 09:37

alt

Сайтът desebg.com представя част 9.1 от досието на Ахмед Доган. В тази част са публикувани документи от том 5 (40-92а листи) от работното дело на агент „САВА”, псевдонимът, по който Доган работи за Първо главно управление (ПГУ) на ДС от 1979 г.

Материалите се отнасят за плановете за дългосрочно извеждане на Ахмед Доган в Англия или в САЩ в качеството му на научен работник по философия и възможностите да работи по турския контингент зад граница. Те се съдържат в плановете за работа с агент „САВА” за 1983 и 1984 г., буквално преди провеждането на „възродителния процес”. От тези планове се разбира какво е да си аспирант на Държавна сигурност. ПГУ му осигурява пълен комфорт по следния начин:

 • организира езиковата подготовка на Доган по английски в специална квартира и от специален преподавател;
 • подобряване на турския му език;
 • работи за предсрочното завършване на аспирантурата му, какво и да значи това;
 • набавяне на необходимата литература;
 • осигуряване на канцеларски материали и пишеща машина;
 • отпускане на материална помощ.

Освен това на Доган е подложен на следната оперативна подготовка:

 • курсове по изучаване на лица;
 • обучение в методите и прийомите на контраразузнавателните органи на Англия и Турция;
 • курс за преминаване към безлична връзка;
 • работа с постоянно действаща явка, тайник и сигнализация;
 • обучение в извършването на моментална среща.

ПГУ работи още за създаване на подготовка и условия за успешно приключване на официалната защита и придобиване от Доган – „САВА” на научна степен „кандидат на философските науки”. И още: създаване на условия за написването на статии за придобиване на известност в световните философски среди на агента, а също така и издаване на книга от негово име в НРБ.

ПГУ планира и евентуално извеждане на Доган в чужбина чрез сключването на брак с туркиня от Шуменско, която живее във ФРГ и има предишен брак. Тя е закодирана под ДОП „МАРТА”.

продължава>
 
За първи път: Досието на Ахмед Доган онлайн. Част 9: ДС: Агент „САВА” е привързан към нас, а не към семейството си ПДФ Е-мейл
WHO IS WHO - НС
Написано от Христо Христов   
Събота, 09 Март 2013 10:15

alt

Сайтът desebg.com представя част 9 от досието на Ахмед Доган. В тази част са публикувани документи от том 5 (1-39 листи) от работното дело на агент „САВА”, псевдонимът, по който Доган работи за Първо главно управление (ПГУ) на ДС от 1979 г.

Сред тях е строго секретно агентурно сведение относно: Варианти за реализация, лично гледище” от агент „САВА”, а също така и строго секретна справка-заключение относно изучаването на агент „САВА”. В нея е направен обстоен анализ на неговата агентурна дейност и подготовка. В нея се заключава, че агентът е подходящ за работа. В продължение на три години ПГУ – отдел 05 „Н” (нелегали) – подготвя Доган за извеждането му в Източен Берлин със специална легенда и с помощта на "немските другари", откъдето да бъде прехвърлен в Западен Берлин, където да работи по турския контингент.

До това решение се стига, след като Доган дава да се разбере, че категорично не желае да бъде изпращан в Турция. Освен това ДС констатира, че той не владее добре писмен и говорим турски език.

В анализа е посочено честното отношение на Доган към ДС (проверяван е многократно за лоялност), а също така е направен извода, че той не е привързан към семейството си, а най-близки чувства оперативните работници, с които е работил в различните структури на Държавна сигурност.

продължава>
 
За първи път: Досието на Ахмед Доган онлайн. Част 8.2: Агент „САВА” признава: Трудно е да си представя живота без ДС ПДФ Е-мейл
WHO IS WHO - НС
Написано от Христо Христов   
Сряда, 20 Февруари 2013 11:57

alt
Сайтът desebg.com публикува част 8.2 от досието на Ахмед Доган в Държавна сигурност. В тази част са представени заключителните материали от том 4 (74-142 листи) от работното дело на агент „САВА”, псевдонимът, по който Доган работи за Първо главно управление на ДС от 1979 г. в отдел 05 "Нелегали".

Сред тях е строго секретно агентурно сведение относно: Варианти за реализация, лично гледище” от агент „САВА”.

 „Тази година се навършиха осем години от доброволното ми сътрудничество на ДС. Още на този етап може да се заключи, че ДС има изключително място в личното ми нравствено развитие, социална ориентация и интелектуално развитие”, се казва с документа, който е написан собственоръчно от Ахмед Доган. „Трудно е да си представя личния живот без ролята на ДС... Вече със сигурност мога да заявя, че през изминалия период съумях да съчетая две привидно вазимноизключващи се човешки дейности: философията и разузнаването”, продължава той. От документа се разбира, че той иска „другарите от Центъра” да се съобразят с „тези две съгласувани мои същности”. Следват документи, в които са разиграни различни варианти за реализация на Доган.

продължава>
 
За първи път: Досието на Ахмед Доган онлайн. Част 8.1: „САВА” споделя дори интимни подробности на ДС ПДФ Е-мейл
WHO IS WHO - НС
Написано от Христо Христов   
Вторник, 12 Февруари 2013 16:33

alt

Сайтът desebg.com публикува част 8.1 от досието на Ахмед Доган в Държавна сигурност. В тази част са представени материали от том 4 (43-73 листи) от работното дело на агент „САВА”, псевдонимът, по който Доган работи за Първо главно управление на ДС от 1979 г.

Документите са от 1982 г. Те представляват различни агентурни сведения от „САВА”. Някои от тях са писани от агента на ръка, след това са оформени машинописно.

В първият от тях „САВА” описва интимните си срещи с жена, за която Първо главно управление на ДС му поставя за задача да изучи с цел да стане негова съпруга.

Въпреки аномизирането (заличаване) на името на жената в документите от страна на комисията по досиетата сайтът desebg.com заличи допълнително някои подробностите в донесението. Става въпрос за данни, които имат изцяло сексуален характер. Основателят на сайта Христо Христов счита, че това са сведения, разкриващи сексуалния живот на лицата и следва да не бъдат огласявани, тъй като попадат в полето на защита по Закона за защита на личните данни.

Независимо че тези интимни подробности от досието на Доган вече бяха разгласени от други средства за масова информация журналистът Христо Христов заема различна позиция. С нея той се придържа строго към законите и воден от морални и етични съображения няма да огласява тези факти, независимо дали става за интимния живот на агент на ДС или за друго лице.

В тази част се публикува и агентурно сведение от „САВА”, което е свързано с посещението в НРБ на турския генерал Кенан Еврен, който няколко месеца по-късно е избран за президент на Турция.

 

Дотук в „Досието на Доган онлай”:

В част 1 са  архивните документи от личното дело на агент „АНГЕЛОВ” (49 листи). Те се отнасят до първоначалната вербовка на Ахмед Доган от Трето управление на ДС (военното контраразузнаване, ВКР) през 1974 г.

 

В част 2.1 се поместват първите сведения (1-42 листи) от работното дело на агент „АНГЕЛОВ”, които той прави веднага след вербуването му от ВКР през август 1974 г., когато е войник в поделението 2570 на ГУСВ в Мътница, Шуменско.

продължава>
 
За първи път: Досието на Ахмед Доган онлайн. Част 8: „САВА” за някои особености на родословното си дърво ПДФ Е-мейл
WHO IS WHO - НС
Написано от Христо Христов   
Вторник, 05 Февруари 2013 17:30

alt

Сайтът desebg.com продължава да публикува на части досието на Ахмед Доган (общо 1853 листи). Новата част 8 съдържа документи от том 4 (1-42 листи) от работното дело на агент „САВА”, псевдонимът, по който Доган работи за Първо главно управление (ПГУ) на ДС от 1979 г.

Материалите се отнасят за периода февруари 1981 г. – януари 1982 г. Те представляват различни агентурни сведения от „САВА”. Някои от тях са дадени от него ръкописно и след това са оформени на машинопис.

Агентурните сведения са разнообразни. Интерес представлява донесението, в което „САВА” описва „някои особености на родословното ми дърво”.

Останалите донесения описват дискусиите на „САВА” с професор по време на изпит; информация за получено писмо до „Меди” от неназован автор, което Доган описва като „твърде загадъчно” и щателната проверката на ПГУ за това кои са хората които знаят адреса на квартирата на Доган; донесения за взаимоотношенията му с приятеля му „Селчук” (също агент); как се развива въпроса за специализацията на „САВА” в чужбина; донесения за български и турски учени.


Дотук в „Досието на Доган онлай”:

В част 1 са  архивните документи от личното дело на агент „АНГЕЛОВ” (49 листи). Те се отнасят до първоначалната вербовка на Ахмед Доган от Трето управление на ДС (военното контраразузнаване, ВКР) през 1974 г.

В част 2.1 се поместват първите сведения (1-42 листи) от работното дело на агент „АНГЕЛОВ”, които той прави веднага след вербуването му от ВКР през август 1974 г., когато е войник в поделението 2570 на ГУСВ в Мътница, Шуменско.

В част 2.2 се съдържат агентурните донесения (43-98а листи) от работно дело на агент „АНГЕЛОВ” в периода ноември 1974 г. – февруари 1975 г.

В част 2.3 са поместени доносите на Доган в периода март – юни 1975 г. (98-168 листи). Повечето от тях са предадени на оперативния му работник от ВКР в явочна квартира „Панела” в Шумен. Доносите му са свързани с различни войници в поделението на Строителни войски край града.

В част 2.4 се публикуват агентурните сведения на агент „АНГЕЛОВ” (169-231 листи) от работното му дело в периода юли 1975 г. – януари 1976 г. Това е финалният период от службата на Доган в Строителни войски, след което се уволнява.

 

В част 3 са представени документи (1-115 листи) от личното дело на агент „СЕРГЕЙ” – псевдонимът, под който Ахмед Доган е превербуван от I-ви отдел (разузнавателен) на ДС в Окръжно управление на МВР във Варна на 10 февруари 1976 г., за да бъде използван от разузнаването по турска линия. Документите се отнасят за периода февруари 1976 – април 1979 г.

продължава>
 
<< Начало < Предишна 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Следваща > Край >>

Страница 30 от 32
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов