|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
ГЕРБ свали чадъра на параграф 12 върху кадрите на ДС в съвременните разузнавателни служби ПДФ Е-мейл
COMDOS - Закон за досиетата
Написано от Христо Христов   
Вторник, 18 Декември 2012 22:16

Големият чадър върху огласяването на кадрите на бившата Държавна сигурност на ръководни постове в съвременните разузнавателни служби беше успешно свален.

Най-радикалната промяна в закона за досиетата, извършвана досега, стана факт в резултат на гласуването на парламентарната група на управляващата партия ГЕРБ в Народното събрание днес заедно с подкрепата на депутати от други парламентарни групи. Единствено БСП се противопостави на поправката, което в крайна сметка се оказа безуспешно.

Новината беше пропусната от централните медии и повечето електронни издания.


Казусът с параграф 12

Забраната за огласяване на сътрудниците на бившата Държавна сигурност и на Разузнавателното управление на Генералния щаб на Българската народна армия (РУ-ГЩ на БНА) е известна като параграф 12 от закона за досиетата. Тя беше приета в последния момент при гласуването на новия закон за досиетата през декември 2006 г. от БСП, ДПС и НДСВ. Параграф 12 беше предложен от тогавашният народен представител от БСП Татяна Дончева, въпреки че тогава тя изигра положителна роля за убеждаването на социалистическата партия в цялостната подкрепа на това отричано дотогава от „Позитано” 20 законодателство.

.

Пълният текст на параграф 12 гласи:

„За лице, заемало или заемащо длъжност началник на отдел или началник на сектор в служба „Военна информация” към министъра на отбраната или началник на отдел или началник на секция в Националната разузнавателна служба след 16 юли 1991 г., не се установява принадлежност към органите по чл. 1 по смисъла на този закон.”

На практика с този текст тройната коалиция покри ръководните кадри в служба „Военна информация” (военното разузнаване, наследник на РУ-ГЩ на БНА) и в Националната разузнавателна служба (НРС, наследник на Първо главно управление на Държавна сигурност). РУ-ГЩ на БНА, работи в тясно сътрудничество със съветското военно разузнаване (ГРУ), а ПГУ е филиал на своя "по-голям брат" - съветското външнополитическо разузнаване в КГБ.

Днешната отмяна на параграф 12 стана по предложение на депутатите от Синята Коалиция Иван Костов и Йорданов Бакалов, които вкараха тази поправка между първо и второ четене на измененията на закона за досиетата. Тези изменения, които по същество разширяват приложението на закона за досиетата, бяха инициирани от депутатите от ГЕРБ Красимир Ципов (ГЕРБ) Димитър Лазаров и Пламен Нунев през ноември 2012 г.

Отпадането на параграф 12 ще даде възможност да се разкрият около 50 сътрудници на ДС или РУ-ГЩ на БНА, които в годините на прехода и към момента заемат ръководни постове в двете разузнавателни служби – „Военна информация” и НРС. Голяма част от тях вероятно са работили зад граница под дипломатическо прикритие. Противниците на огласяването им твърдят, че това ще навреди на националната сигурност и ще застраши живота на действащи разузнавачи зад граница.


Опитите за съпротива за отпадането на чадъра върху сътрудниците в НРС и военното разузнаване

Отмяната на параграф 12 е предшествана от опити на различни нива сред управляващите за натиск забраната за огласяване на сътрудниците на бившите тоталитарни служби в съвременните им наследници да остане, научи сайтът desebg.com от свои източници.

След като стана ясно, че парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи отпадането на параграф 12, депутати от БСП поискаха провеждането на закрито заседание на парламента и привикването на ръководителите на НРС и военното разузнаване в Народното събрание. Този вариант е отхвърлен от останалите депутати в парламента.

Представители на защитниците на параграф 12 през последните дни са правили опит да намерят подкрепа дори при вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Той беше първият, който след неотдавнашната кръгла маса за гражданския контрол върху съвременните специални служби заяви пред репортери в парламента, че ще подкрепи евентуална такава поправка (медиите обаче не отразиха това негово изявление, с изключение на desebg.com).

Коментирайки приемането на пакета нови проекто-закони за специалните служби Цветанов тогава посочи, че при обсъждане на допълненията в закона за досиетата може да се помисли за отпадането на параграф 12 от закона.

„През изминалите години бяха приети различни закони за досиетата, бяха съставени няколко комисии, но нито едно правителство не предаде архивите към комисията до 2009 г., това направихме ние, изпълнявайки закона. От тези досиета ще можем да научим каква е истината за 20-годишния преход и кои са хората, които всъщност го реализираха”, коментира тогава вицепремиерът.

Позицията на парламентарната група на ГЕРБ е ключова за отпадането на параграф 12. През май 2011 г. управляващите се въздържаха да подкрепят такава радикална промяна в закона.


Новото разширяване на закона за досиетата

Освен премахването на параграф 12 с новите изменения в закона за досиетата, инициирани от ГЕРБ, ще бъдат проверявани за принадлежност към ДС и РУ-ГЩ на БНА участниците в приватизацията и органите разрешили и одобрили приватизационните сделки по време на прехода. Ще бъдат проверявани и управителите на различни медии.

Всички лица, извършващи публична дейност (виж списъка по-долу), вече ще бъдат проверявани от 10 ноември 1989 г., а не както досега от влизането на закона в сила през декември 2006 г.

Ще бъдат огласени сътрудниците и в научните съвети на Висшата атестационна комисия. Разширява се кръгът началници в МВР, които да ще се проверяват за връзки с ДС. На проверка ще подлежат разследващите полицаи, шефовете в „Гранична полиция” и в службата за спешни повиквания 112, както и митнически инспектори.

 

Списък на лицата, извършващи публични дейности, които до момента се проверяват само от декември 2006 г. насетне:

1. собствениците, директорите, заместник-директорите, главните редактори, заместник главните редактори, членовете на редакционните съвети, политическите коментатори, водещите на предавания, водещите на рубрики в печатни издания или електронни медии; собствениците и ръководителите на социологически агенции; собствениците и ръководителите на рекламни агенции; собствениците на агенции и дружества за осъществяване на връзки с обществеността;
2. председателят, заместник-председателите, главният научен секретар, членовете на управителни съвети, директорите, заместник-директорите, научните секретари в Българската академия на науките и в нейните научни институти и други самостоятелни звена;
3. ректорите, заместник-ректорите, деканите, заместник-деканите, директорите на филиали, директорите на департаменти и ръководителите на катедри в държавни и частни висши училища и университети; директорите и заместник-директорите на училища по Закона за народната просвета;
4. управителите и изпълнителните директори, членовете на управителните и контролните съвети на лечебните заведения, председателите, заместник-председателите, главните секретари и членовете на управителните съвети на Българския лекарския съюз и на Българския зъболекарски съюз; председателят, генералният директор и заместник генералните директори на Българския Червен кръст;
5. председателите, заместник-председателите, членовете на ръководни и контролни органи на политически партии или коалиции съгласно съдебното решение за регистрация, на синдикални организации или на организации на работодатели или на други юридически лица с нестопанска цел;
6. ръководителите и членовете на управителните органи на религиозни общности;
7. председателите, заместник-председателите и членовете на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд;
8. председателите и членовете на управителните и контролните органи на националните спортни организации и на Българския олимпийски комитет;
9. членовете на управителните, контролните и надзорните органи и прокуристите на банки, на застрахователи и презастрахователи, на фондови борси, на акционерни дружества, организиращи неофициален пазар на ценни книжа, на инвестиционни посредници и на инвестиционни дружества;
10. едноличните търговци, които организират хазартни игри; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица, организиращи хазартни игри;
11. едноличните търговци - предприятия, осъществяващи електронни съобщения; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица - предприятия, осъществяващи електронни съобщения;
12. едноличните търговци - радио- и телевизионни оператори; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица - радио- и телевизионни оператори;
13. синдиците, включени в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон или в списъка на синдиците при Централната банка.

С една от новите поправки в закона проверките в посочените категории ще извършват от 10 ноември 1989 г.

 

Коментари 

 
0 #3 svetlan 2012-12-23 03:55
От коментара на Г-жа Стоянова,вярно е само първото изречение,което е и много точно.

Но да се говори,че агенти на ДС изпитват срам,още повче ако са и комунисти,това няма нищо общо систината. Комуниста затова е комунист,защото няма срам от нищо-жена,деца,братя ,сестри,родител и,колеги,прияте ли,роднини,съсе ди и пр. Индиректно г-жа Стоянoва се опитва да прокара трезата,колко е полезно отварянето на агентурните дела на агентурния състав на ДС. Не,почти няма полза,защото агентите са десетки хиляди,ако не стотици хиляди човека,а действията на гудовете( вж. Георги Марков в книгата на Г-н Христов) от ДС са доста по-малко на брой. Говоря за оперативните мероприятия и задачите,спуска ни от ЦК,Политбюро и ръководството на МВР-ДС.Когато Г-жа Стоянова ни представи подобен агент,който се е засрамил и се извинява пред публиката,когат о каже какви задачи са му поставяни и как ги е изпълнявал,тога ва текста й може да се счете за адекватен.Засега е налице само камерна сензация. При това,на премиерата присъстваха срамно число присъстващи. Така Българяита от комунистическат а плесен не се лекува. Но книгата е много добре написана,автора заслужава признание ...
 
 
+2 #2 Tani_Stoyanova 2012-12-20 13:03
Друг често задаван ми въпрос от официално разсекретени агенти е, защо са хвърлили на общественото порицание именно агентурния апарат на ДС, след като те са служили на много по-висшите в йерархията партийци от ЦК на БКП, или са били на пряко подчинение на офицерите и полковниците си от репресивния апарат. Но тъкмо редовите ченгета са между нас. Навикнали да се навъртат и да донасят, научени теоретично и тренирани да се подставят, за да съглеждат, научени да попиват, без да се месят, те са държат така и до днес. Променя се обаче поведението им след разсекретяванет о им - не смеят да вдигнат глава, дори за поздрав в рамките на обикновената човешка куртоазия, не смеят да се усмихнат, срам ги е от децата им, изпитват болезнено чувство за вина, усещането за защита и неприкосновенос т от довчерашната им секретност се изпарява, дори нещо много по-страшно: обучението им във воденето на двойнствен живот пропада, заедно с второто им "аз", което са ги учили да показват, прикривайки истинската си същност, а третото им "аз" е призовано да наблюдава отстрани и да контролира постоянно ефекта от поведението им "пред врага"/из теория на поведението на служителите в системата на ДС, поместена в "червения бюлетин" на службите/, така деградират изцяло и като същи герои на Достоевски, наказанието за извършените от тях престъпления остава в самите тях, да ги разяжда безпощадно отвътре.
 
 
0 #1 svetlan 2012-12-19 08:59
Отново прах в мъглата. Иван Костов като беше министър-председател енс е сети да направи нищо за разобличаване на комунистическит е престъпения,а сега се прави на активен. Отварянето на досиетатта на агентурния състав на ДС изобщо няма никаква практическа и обвинителна стойност.Това отваряне съвсем не е акт за декомунизация на страната.Декомунизация е това,коагто се разобличат комунистите и се отстраняват от власт тези,които са извършвали морални и физически престъпления. разкриването на агентурнния апарат на ДС и РУМНО е напълно безполезно.Ако не е така,кой и каква полза има досега от разсекретяванет о на агентурните мрежи.
 

За да публикувате коментари, трябва да сте логнат в сайта с избраните от вас потребителско име и парола

FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
Програма достъп до информация
Декомунизация
Христо Христов